Vánoční jarmark ohlásil začátek adventu

Obrzek - Vánoční jarmark ohlásil začátek adventu    V prosinci roku 2018 proběhla v rámci naší školy, konkrétně před budovou školy v Alešově ulici, již tradiční akce s názvem Vánoční jarmark. Samotné akci předcházelo mnoho příprav, a to jak ze strany učitelů, tak zejména dětí, žáků naší školy. Pilně pracovali žáci nejen na druhém, ale i na prvním stupni budovy Alešova, Bavorovská, Výstavní i Gymnázia a ve školních družinách. Svou pomocí neváhali přispět i někteří rodiče.

 

Datum konání se tentokrát stanovilo na první prosincovou sobotu. Již od brzkých ranních hodin se sešli žáci-pomocníci a kolem 8. hodiny se náš jarmark rozběhl v duchu pohody, kterou ještě podpořila hudební vystoupení školního sboru pod taktovkou paní učitelky Suchanové.
Všem účastníkům, pomocníkům a v neposlední řadě i samotným návštěvníkům, kteří nás podpořili svou účastí i nákupem, posíláme velké díky. Výtěžek z celé akce bude uložen na konto SRPŠ. Přesnou částku zveřejníme po vyúčtování jarmarku na webových stránkách školy.
Za pracovní tým naší školy Vám všem přeje vše dobré v novém roce Mgr. Iva Bukačová.

 

Obrzek - Vánoční jarmark ohlásil začátek adventu    

Obrzek - Vánoční jarmark ohlásil začátek adventu

 

Obrzek - Vánoční jarmark ohlásil začátek adventu     Obrzek - Vánoční jarmark ohlásil začátek adventu     Obrzek - Vánoční jarmark ohlásil začátek adventu

 

Souběžně s Vánočním jarmarkem probíhala Výstava žákovských výtvarných prací. Návštěvníci školy mohli svými hlasy rozhodnout, které obrázky budou trvale zdobit chodby školy. Níže vidíte ukázku některých z nich.

Obrzek - Vánoční jarmark ohlásil začátek adventu     Obrzek - Vánoční jarmark ohlásil začátek adventu     Obrzek - Vánoční jarmark ohlásil začátek adventu