Telegraficky ze školních lavic

Obrzek - Telegraficky ze školních lavic   

I v zimním období probíhají plavecké kurzy. Výcvik již zdárně ukončily třídy 2.AB, naopak na jeho začátku jsou třídy 2.CD, 3.CD a 4.AB.

V plném proudu jsou také preventivní programy. Účastní se jich všechny součásti školy, tedy žáci 1. i 2. stupně a gymnázia. O náplni preventivních programů více v příštím čísle.

 

Pokračují také návštěvy městské knihovny. Do besed se spisovatelem Hynkem Klimkem se postupně zapojily první až třetí třídy prvních stupňů. Třída 3.B byla v knihovně navíc na další návštěvě, při které žáci zjistili, jak to v knihovně probíhá, pokud se chtějí stát novými členy, a také se naučili vyhledávat si knihy dle obsahu a jména spisovatele. Stejní žáci pak se svou třídní učitelkou chystají ve spolupráci s místní knihovnou na měsíc březen – Měsíc knihy – pro ostatní žáky z prvního stupně překvapení.

Tadeáš Grabic, žák 9.A, bodoval v krajském kole Logické olympiády. V silné konkurenci obsadil 5. místo. Gratulujeme!

Uplynulé týdny patřily také školním kolům olympiád jednotlivých předmětů, kterých se účastnili vybraní jednotlivci. Celé třídy 5. – 9. ročníků a gymnázia se pak zapojily do školního kola Bobříka informatiky. Celostátní srovnávací testy SCIO pak podstoupily 9. ročníky. Prověřovány byly obecně studijní předpoklady a znalosti z matematiky a českého i anglického jazyka. Žáci 8. ročníků pak skládali testy matematické a čtenářské gramotnosti.

Mgr. Michaela Vrácovská s přispěním Mgr. Marie Mašátové