Vzhůru do Lidic

Obrzek - Vzhůru do Lidic     Stejně jako v loňském roce se i letos naše škola účastní mezinárodní výstavy dětských výtvarných prací, kterou pořádá Památník obce Lidice. Každý rok je vyhlášeno „téma roku" doporučené organizací UNESCO.

 

V roce 2018 bylo vyhlášeno téma Voda (nad zlato) a do soutěže bylo celkem odesláno 29 967 prací z celého světa. V této velké konkurenci se našim žákům podařilo získat dvě prestižní ocenění, tzv. ČESTNÁ UZNÁNÍ. Pro rok 2019 bylo zvoleno téma Chemie, které je na výtvarné zpracování o poznání těžší nežli téma předchozí. Celý měsíc leden se tak výtvarná výchova změnila v malou badatelskou chemickou laboratoř. Stavěli jsme modely molekul, atomů a různých sloučenin. Kreslili mikroskopické struktury. Zapalovali a ožehávali čtvrtky plamenem. Fotografovali jsme a pokoušeli se zkrotit surovou papírovou hmotu. Během měsíce února budeme plody naší práce odesílat k posouzení do Lidic a budeme doufat, že z našich děl na porotce dýchne elán a doslovný zápal pro naši výtvarnou věc. Nuže, vzhůru do Lidic…

Text i foto Mgr. Iva Bukačová

 

Obrzek - Vzhůru do Lidic     Obrzek - Vzhůru do Lidic     Obrzek - Vzhůru do Lidic
             
Obrzek - Vzhůru do Lidic     Obrzek - Vzhůru do Lidic     Obrzek - Vzhůru do Lidic