Výsledky celostátních srovnávacích testů SCIO

Obrzek - Výsledky celostátních srovnávacích testů SCIO     ZŠG Vodňany se zapojila do testování čtenářské a matematické gramotnosti osmých tříd, které bude mít pokračování ještě před koncem školního roku. 
Dále se naše škola zúčastnila i srovnávacích testů devátých tříd, a to v obecných studijních předpokladech, matematice, českém jazyce a anglickém jazyce. Do jednotlivých testů se zapojilo okolo 550 škol s téměř 18 000 žáky.

 

V českém jazyce a matematice patří naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Studijní potenciál žáků je dobře využíván a výsledky žáků v matematice i českém jazyce jsou na vyšší úrovni, než jaké odpovídá úroveň jejich studijních předpokladů – žáci tedy pracují nad své možnosti.
Dva žáci ze třídy IV.NG získali od Scia ocenění za výsledky v matematice a českém jazyce patřící v Jihočeském kraji k nejlepším mezi žáky kvarty. Další podobné ocenění za výsledky mezi žáky základních škol obdržel jeden žák z 9.A za výsledky v testu obecných studijních předpokladů a matematice a jeden žák z 9.B za výsledky v matematice.

Jana Husová