Zahájení školního roku 2020/2021 na ZŠG Vodňany

Obrzek - Zahájení školního roku 2020/2021 na ZŠG Vodňany    

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v 2. pololetí minulého školního roku jsme si všichni kvůli mimořádným opatřením vyzkoušeli jiné způsoby vzdělávání. Většina žáků spolupracovala velmi dobře, a to i díky Vašemu přístupu, trpělivosti a času, který jste věnovali domácí přípravě svých dětí. Velmi si toho vážíme. Děkujeme také všem, kteří nám poskytli zpětnou vazbu v průběhu distanční výuky nebo vyplněním dotazníku v závěru roku.

 

Rádi bychom Vás ujistili, že při přípravě nového roku zohledníme tyto okolnosti, podstatné učivo zadávané po dobu distanční výuky bude znovu procvičeno a zopakováno. Organizaci výuky a další podmínky pobytu ve škole jsme uzpůsobili dle metodiky MŠMT a našich podmínek tak, aby byly zachovány zvýšené standardy hygieny a ochrany žáků a zaměstnanců školy a zároveň jsme mohli plnit své výchovné a vzdělávací úkoly. Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný a poklidný školní rok.

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na níže uvedených odkazech najdete informace k zahájení školního roku.