Omezení provozu Základní školy a Gymnázia Vodňany od 12.10. do 25.10.2020

Obrzek - Omezení provozu Základní školy a Gymnázia Vodňany od 12.10. do 25.10.2020    

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz školy takto:

1)  v tomto termínu se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve třídách vyššího stupně gymnázia

2)  v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd 2. stupně ZŠ a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd 2. stupně ZŠ

3) nadále platí omezení zpěvu a sportovních činností z 5.10.2020 

 

Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. 

Výuka na 1. stupni základní školy ve všech třídách pokračuje bez omezení kromě zpěvu, školní družina je otevřena, ale nebudou probíhat kroužky.

Výuka na 2. stupni v Základní školy a Gymnázia Vodňany bude probíhat dle následujícího harmonogramu:

 

Budova Alešova

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 se budou ve škole vzdělávat prezenčně žáci z tříd 6.A, 6.B, 7.A, 7.B. Vyučování bude probíhat běžným způsobem podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Žáci ze tříd 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B zůstávají doma a podle pokynů vyučujících se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 se budou ve škole učit žáci z tříd 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B. Vyučování bude probíhat běžným způsobem podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Žáci ze tříd 6.A, 6.B, 7.A, 7.B zůstávají doma a podle pokynů vyučujících se účastní distanční výuky.

 

Budova Bavorovská

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 se budou ve škole vzdělávat prezenčně žáci z tříd 6.C, 6.D, 7.C, 7.D. Vyučování bude probíhat běžným způsobem podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Žáci ze tříd 8.D, 8.E, 9.C, 9.D zůstávají doma a podle pokynů vyučujících se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 se budou ve škole učit žáci z tříd 8.D, 8.E, 9.C, 9.D. Vyučování bude probíhat běžným způsobem podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Žáci ze tříd 6.C, 6.D, 7.C, 7.D zůstávají doma a podle pokynů vyučujících se účastní distanční výuky.

 

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 

 

Úkoly pro distanční vzdělávání budou zadávány vždy v pondělí ráno na webových stránkách školy (ZŠ) a prostřednictvím Teams (ZŠ a gymnázium). Budou také přístupné v listinné podobě ve škole po telefonické domluvě.

Od 26. 10. do 27. 10. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ na vzdělávání. To platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. V těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Provoz ve školní jídelně nebude přerušen.

Žáci, kteří zůstávají doma a účastní se distanční výuky, mají nárok na dotovaný oběd, mohou si tedy sníst oběd ve školní jídelně.

 

Způsob odhlašování a přihlašování obědů žáků na distanční výuce:

Žákům, kteří nebudou přítomni ve škole z důvodu distanční výuky, budou na příslušný týden obědy automaticky odhlášeny. Pokud se bude dítě stravovat, musí zákonný zástupce svému dítěti obědy telefonicky přihlásit u vedoucích příslušných školních jídelen.

Obědvat ve školní jídelně bude možné ve vyhrazeném čase od 11:00-11:20. Žáci se před 11:00 shromáždí před hlavním vchodem do budovy školy a s dozorem odcházejí do školní jídelny. Žáci mohou vstoupit pouze do prostoru školní jídelny a prostorů s tím bezprostředně spojených. Nebudou se přezouvat a po ukončení oběda neprodleně opustí budovu školy.

Další pohyb v prostorách školy je zakázán.

Vydávání obědů do jídlonosičů je zakázáno.

 

Pro další informace sledujte webové stránky školy: www.zsgvodnany.cz

 

Mgr. Jarmila Rybáčková, ředitelka školy

 

Odkaz na MŠMT:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1