Matematická olympiáda

Obrzek - Matematická olympiáda     Celý školní rok se i při současné situaci někteří žáci soustavně připravovali na matematickou olympiádu. Všechna kola probíhala online formou, což nebylo vždy lehké na organizaci, zadávání i odesílání testů. Žáci museli být nejen dobrými matematiky, ale museli si poradit i s PC technikou, protože celé okresní kolo bylo velmi časově omezené. Máme radost, že se i za těchto podmínek naši žáci velice dobře umístili. 

 

Připomenu Kateřinu Klicnarovou, žákyni 9.A, která postoupila do krajského kola z 1. místa v okresním kole a i zde byla úspěšnou řešitelkou. 
 

Ze 7. ročníku postoupil do okresního kola Jakub Klicnar, který se umístil na 3. místě.
 

V 8. ročníku jsme měli v okresním kole 5 žáků a všichni se s příklady úspěšně poprali. Vojtěch Moudrý z 8.C obsadil 2. místo, Nikola Kobernová z 8.C 3. místo stejně jako studenti z III. ročníku NG, Barbora Samková a Jakub Vlček. Na 4. místě skončila Josefína Grabicová, opět z 8.C. 
 

Všem žákům moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i v příštím školním roce. Děkujeme i vyučujícím za jejich práci.