Sedmáci „psali“ na MŠMT

Obrzek - Sedmáci „psali“ na MŠMT     Vážený pane ministře. Toto oslovení použili žáci 7.A a 7.B z budovy Alešova v žádosti adresované MŠMT. Aby i v distanční výuce žáci spatřovali smysl, dostali v rámci výuky slohu za úkol vymyslet důvod pro sepsání žádosti – slohového útvaru, který jistě budou ve svém budoucím životě potřebovat. Jako náctiletí však nepotřebují psát žádost např. o uvolnění z výuky, to by byl úkol spíše pro rodiče.

 

Ze všech nápadů, které v online hodině zazněly, nejvíce nadchla právě myšlenka napsat žádost ohledně změny organizace výuky na ZŠ – téma, k němuž má v dnešní době každý co říct, zvláště pak ti, kterých se to dennodenně dotýká. A komu jinému takovou žádost adresovat než tomu nejpovolanějšímu, tedy ministru školství? Možná vás překvapí, že ani mezi našimi sedmáky nepanuje shoda ohledně toho, jak by výuka měla vypadat.

 

Někteří by si přáli se už navždy vzdělávat jen distančně – vyhovuje jim totiž organizace zadané práce dle vlastních sil a možností. Ti, kterým chybí osobní kontakt, a to jak se spolužáky, tak s vyučujícími, by se nejraději ihned vrátili do školy. Pro prezenční výuku jsou také ti, pro které je samostudium náročné obsahově, časově či technicky.

 

Nejpočetněji byl však zastoupen požadavek na kombinaci distanční i prezenční výuky – to je nám dobře známá rotační výuka, kterou si před Vánoci žáci druhého stupně včetně sedmáků na vlastní kůži vyzkoušeli. To, co je pro organizaci chodu školy ta nejnáročnější varianta, symbolizuje pro většinu sedmáků ideální vzdělávání.

 

Důvodem může být i to, že mnohými zatracovaná distanční a online výuka má i svá pozitiva. Žáci si díky ní vyzkoušeli nové formy práce v online prostředí, uplatňují ve vyšší míře dovednosti „pro život“, naučili se pracovat i s jinými zdroji než jen s klasickými učebnicemi apod.

 

Přestože žádosti našich sedmáků svého adresáta nenašly (žáci je „odesílali“ pouze do aplikace Teams, kterou pro online výuku ZŠG Vodňany využívá), zbytečně je sedmáci určitě nepsali. Kromě osvojení pravidel pro tento úřední dokument jsme se všichni mohli přesvědčit o staré známé pravdě „co člověk, to názor“. Názor, který je třeba respektovat a kriticky nad ním přemýšlet.

 

Mgr. Michaela Vrácovská