Adaptační den 1.C

Obrzek - Adaptační den 1.C     V pátek 24. září si žáci 1.C společně s paní učitelkou a vychovatelkou užili adaptační den. Hlavním tématem akce zaměřené na stmelení nově vzniklého kolektivu byla VODA.

 

Naštěstí ten den nepršelo, tak jsme si mohli užít vodu jen jako interaktivní program, který pro nás připravili kolegové v MEVPISu. Hned ráno v osm hodin jsme vyrazili směr Mevpis, kde už na nás čekal lektor a dětem poskytl zábavnou formou dvouhodinové povídání a hraní s názvem Tajemství vody. Děti se zábavnou formou dozvěděly co je voda, k čemu ji potřebujeme a odkud se bere v naší domácnosti.  

Po svačině, která následovala po skončení programu jsme se odebrali na rybářskou školu, kde se nás ujal pan Čížek a umožnil nám prohlídku různých prostor, kam se běžně dostanou jen žáci nebo pracovníci školy např. technické vybavení na ochranu a úpravu rybníků. Prohlédli jsme si nádherné ryby v akváriích a Muzeum s mnoha zajímavostmi. Pomalou procházkou jsme se vrátili do areálu MEVPISu, kde si děti opekly špekáčky a do příchodu rodičů si pohrály na prolézačkách. Mezi 14. a 15. hodinou si rodiče přicházeli pro své děti. Většině se domů nechtělo.