KAMENY ZMIZELÝCH - VODŇANY

Obrzek - KAMENY ZMIZELÝCH  - VODŇANY    

Cíl projektu: Seznámení žáků se zásadním obdobím české historie netradiční formou, včetně  rozvoje pamětní tradice. Za použití odlišných  metod  poznávání a získávání informací a nových poznatků. Historické  události spojené s místem  bydliště, či   nejbližším  okolím.  

Prostřednictvím tohoto projektu si  připomínáme smutné výročí transportů obyvatel  židovského původu z Vodňan a okolí do koncentračních táborů

 

Konkrétním prvním pomyslným krokem je připojení k iniciativě: „STOLPERSTEINE – KAMENY ZMIZELÝCH -  VODŇANY “. STOLPERSTEINE: „ Kameny, o které je třeba klopýtnout, zavadit pohledem“. Obrazně řečeno, sklonit se ke kameni. Aby si někdo nápis na kameni mohl přečíst, musí se před obětí sklonit.   Základní myšlenka  motivace projektu zní: „ Byli našimi sousedy “.  

Smysl projektu spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války zcela unikátním způsobem. Prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každého zavražděného a jeho osud se tak dostává trvalé památky na místech, kde kdysi působil, každodenně procházel, žil… Jedná se o aktivitu navrácení jmen těm, kdo měli být zapomenuti! Připomenutí osudu obyčejných lidí, kteří se provinili tím, že se narodili jako Židé. Kameny jsou vsazeny  před domy obětí holokaustu,  nacistického režimu, teroru, eugeniky, deportace a úniku před deportací. Kameny jsou symbolickým návratem deportovaných na místo, kam oprávněně patří. Vždy před posledním domem, který si oběť SVOBODNĚ VYBRALA.

Idea pokládání Kamenů zmizelých vychází z původního projektu Stolpersteine, který vznikl v Německu, je projektem německého umělce Guntra Demniga.

 V současné době je kameny zmizelých možné objevit ve více než 20 zemích Evropy. V České republice jsou kameny pokládány od roku 2008.Do této iniciativy jsou zapojena také města  Jihočeského kraje.(České Budějovice, Třeboň, Písek, Tábor, Chlum u Třeboně).

 Významným partnerem  a spolupracovník je Muzeum a galerie ve Vodňanech, zastoupené  paní ředitelkou Mgr. Jitkou Velkovou.

Cílová skupina: zájemci  z  6.- 9. ročníku (Mgr. J. Kovářová) a  žáci 5.D. (Mgr. T. Bečková).

V pondělí 27.9.2021  jsme se společně vydali na cestu historií. Od středověku po současnost.

Finančně nás podpořila MAS Vodňanská ryba, z. s.

Nejprve jsme absolvovali prohlídku s výkladem v prostoru černé kuchyně a nádvoří hradu ve Strakonicích a užili si výhled z hradní věže. Naším hlavním cílem  první exkurze v rámci  projektu  bylo bližší seznámení  s tématikou Judaismu a přiblížení prvků  židovského náboženství, a to formou přímé prohlídky spojené s  interaktivní přednáškou v Horské synagoze v Hartmanicích…….

Více ZDE:

Děti se seznámily s architekturou, zvyklostmi a tradičními způsoby zachovávanými při obřadech v synagoze. V prostoru synagogy, v její v ženské části, je umístěna  výstava dokumentů a předmětů běžného života dokládající a mapující společné soužití Židů a Němců,  a to až do doby druhé světové války.

Podrobněji jsou  zde popsány a doloženy osudy židovských obyvatel Hartmanic, ale i jiných oblastí Čech.  Je zde zmapováno otřesné svědectví přeživších žen z pochodu smrti z koncentračních táborů, který přes Hartmanice na konci druhé světové války procházel a byl ukončen Ve Volarech.   Žáci si prohlédli fotografie vypovídající o těchto událostech, předměty osobního charakteru, občanské  průkazy, přídělové lístky na potraviny  apod.

 

Při zpáteční cestě jsme v Sušici využili možnosti prozkoumat  zde již v chodnících nainstalované Kameny zmizelých.  Děti tak  na vlastní oči viděly, jak přesně kameny vypadají a cíl projektu tím v jejich představě nabral přesnou formu a konkrétní podobu.

Mgr. Jana Kovářová