MASOPUST v 1.D na Výstavce

Obrzek - MASOPUST v 1.D na Výstavce    

Na konci února jsme si užili projektové dny na téma MASOPUST. Zahájili jsme návštěvou Galerie a poutavým vyprávěním paní Velkové o masopustních tradicích, maškarách a jídle.

 

Následovala výtvarná dílna, ve které si děti ze své fotografie vytvořily hlavu klauna. Ve druhé části pak z barevných kartonů a bambulek slepily korunku do masopustního průvodu. Následující den jsme věnovali čtenářské dílně, kterou jsme propojili s matematikou a prvoukou. Děti pracovaly s textem, kreslily ilustrace na základě porozumění textu, sdílely si své poznatky a prezentovaly je spolužákům. Zopakovali jsme si zdravé (postní) jídlo a nezdravé (tučné). Počítali, kolik koláčků upekly hospodyňky pro maškary a kolik maškar šlo v průvodu. Na konci druhého dne jsme četli text, zpívali a pohybově doprovodili písničku Kalamajka mik, mik, mik smiley

Poslední den všichni přišli v maskách. Dokončili jsme čtenářskou dílnu.  Zopakovali si vše, co jsme se dozvěděli a děti radostně pomalovaly a popsaly celou tabuli. Také vytvořily plakát, který každý z dětí přiblížil svým kamarádům. Přečetli jsme si text nové písně Stará bába jede.. a doplnili hudebním doprovod smiley

Na závěr projektových dnů jsme se o naši radost podělili se všemi spolužáky naší školy. Děti v průvodu obešly všechny třídy i paní kuchařky, zazpívaly, zatančily a hudebně doprovodily nacvičené písničky. Byly to úžasné dny plné radosti, dobré nálady a skvělé práce.

R.Rudovská

 

Fotogalerie