Třídění odpadu s Nepořádníčkem

Obrzek - Třídění odpadu s Nepořádníčkem     Poslední dubnový pátek se vydaly děti ze 3.D do Envicentra PROUD v Horažďovicích. Všichni byli moc zvědaví na výukový program Nepořádníček, který byl pro nás připravený. Nejprve děti zhlédly pohádku o Patovi a Matovi a společně se s paní lektorkou nasmály tomu, jak tito dva popletové „třídili“ odpad. Potom děti se skřítkem Nepořádníčkem uklízely zahradu a třídily odpadky podle jejich druhu. Paní lektorka všem vysvětlila, co do kterých kontejnerů patří, nepatří a proč.

 

Dozvěděli jsme se také, kam putuje obsah barevných kontejnerů a jak probíhá recyklace vybraných surovin. Děti měly možnost prohlédnout si recykláty v podobě plastových granulí. Uvědomili jsme si, jak velké množství odpadu člověk vytváří a jak lze jeho vzniku předcházet. Získané vědomosti jsme si zopakovali při společné výrobě obrázkového plakátu na třídění odpadu. V Přírodovědné stanici se děti mohly seznámit s různými exotickými živočichy a dozvěděly se, jak se o tato zvířata správně starat. Někteří odvážlivci si je dokonce i pohladili. Největší radost měly děti ze setkání s domácími zvířaty přímo v ohradách, kde si mohly vyzkoušet práci hospodáře a nabídnout zvířatům jejich oblíbené pamlsky. Děti se vracely z výletu plné zážitků, nově nabytých vědomostí a s nadšením, jak se den skvěle vydařil.

Mgr. Monika Nováková