Šesťáci na exkurzi v Protivíně

Obrzek - Šesťáci na exkurzi v Protivíně    

Osmého června vyrazili žáci šestého ročníku v rámci Environmentální výchovy a osvěty do Protivína, kde absolvovali program zaměřený na život a význam včely medonosné. 

Exkurzi organizoval pan učitel Straka, který ve zúčastněných třídách vyučuje přírodopis.
Program exkurze byl realizován na dvou stanovištích. V Městské galerii Kaplanka si žáci prohlédli výstavu zaměřenou na tradici včelařství v Protivíně.

 

Prohlídku vystavených exponátů doprovázel svým výkladem pan inženýr Stanislav Pexídr ze Včelařského spolku Apicentrum vzdělávání Václava Jakše z. s. Žáci si mohli prohlédnout nástroje a pomůcky pro včelaře, které se používaly dříve, a zároveň vybavení současného včelaře. 

Druhým stanovištěm byl naučný včelín, kde se nám věnovali manželé Rotbauerovi. Pan Rotbauer, předseda spolku, nás seznamoval s chovem včel, jejich životem a významem a zpracováním včelích produktů. Paní Rotbauerová pro nás připravila ochutnávku výborného pastového medu. Žáci si mohli vyzkoušeli včelařskou výstroj a podívat se přímo ke včelám.  

V Protivíně jsme strávili příjemné dopoledne plné zajímavých poznatků a zkušeností. 

Chválím žáky 6. C a 6. D za pěkné chování a kolegům děkuji za výbornou spolupráci. 

Daniela Soukupová