MasterChef ve ŠD

Obrzek - MasterChef ve ŠD     Je už tradicí, že na konci školního roku pořádá družina na ZŠ -Bavorovská závěrečnou společnou akci na určité téma. Po pirátech, indiánech, různých olympiádách a dalších jsme se jednoznačně shodly a zvolily téma, které všechny opravdu bavilo. O kroužek Vaření byl největší zájem a tak vznikl "MasterChef ŠD". 

 

 V průběhu odpoledne si děti udělaly svou vlastní kuchařskou zástěru a čepici ,zeleninový salát, zasoutěžily si vědomostně i sportovně. Nejhlavnější však bylo skupinkové zdobení dortů a na porotě (paní vychovatelky) vybrat ten nejhezčí. Práce nelehká, dorty se povedly opravdu všem. Nakonec jsme usoudily, že v jednoduchosti je krása a zvítězil ten nejméně nazdobený. Pochvala ale patří všem skoro 70 kuchtíkům, kteří se zúčastnili a odměnou pro ně bylo (doufáme) krásně strávené odpoledne, diplom, " Řád zlaté vařečky" a samozřejmě dort, který buď hned snědly nebo odnesly domů. Zbývá už jen akci zhodnotit jako hodně vydařenou a popřát všem krásné léto a prázdniny.
Vychovatelky ŠD