Úvodní Schůzka pro rodiče ukrajinských žáků 25.8.2022

Obrzek - Úvodní Schůzka pro rodiče ukrajinských žáků 25.8.2022    

Úvodní Schůzka pro rodiče ukrajinských žáků 25.8.2022

Kdy: 25.8.2022 od 16.00

Kde: Budova základní školy v Bavorovské ulici – nový pavilon

 

Ознайомча зустріч для батьків українських школярів 25/08/2022

Коли: 25/08/2022 з 16:00

Де: будівля початкової школи на вулиці Баворовська – новий павільйон

 

Цілі зустрічі: повідомити

 1. батькам про важливі речі, які потрібно влаштувати перед початкове шкільне
 1. приладдя (тапочки, спортивний одяг), обладнаний пенал, приладдя для малювання тощо. Учні навчатимуться більше від вчителів протягом перших тижнів нового навчального року
 2. Купівля Інформація (116 крон готівкою) – за умови введення шкільна онлайн-каса (ŠOP)
 3. зі шкільної їдальні (Як організувати обід для дитини – яку форму заповнювати, як здійснюється оплата тощо) 
 4. Інформація про шкільну групу - (Як подати заявку на участь у групі – яку форму заповнити, як здійснюється оплата тощо) 
 5. Представлення шкільної онлайн-каси –  ŠOP – пояснити, як працює ŠOP та як його запровадити, а також наголосити на його необхідності – пані Коварнова буде присутній на зустрічі, який може проінформувати батьків про запровадження ŠOP допоможе

 

 1. надати батькам доступ до даних бакалаврів і надасть їм інструкції та демонстрацію того, як увійти в бакалаврів і як вони спілкуватимуться зі школою
 1. Web Bachelors модуль Classification
 2. Web Bachelors modul Komens (комунікація зі школою та вибачення перед учнями) 

 

На зустрічі будуть присутні: 

 • Перекладачі – пані Барова та Ю. Пальчак
 • Бакалаври – Д. Юзек
 • ШОП – П. Коварнова + Г. Гусова Керівництво
 • школи
 • Керівник шкільного гуртка

Cíle schůzky:

 1. Informovat rodiče o důležitých věcech, které je potřeba zařídit před nástupem do školy
 1. Pomůcky (přezůvky, cvičební úbor, vybavený penál, rýsovací pomůcky atd. Více se žáci dozvědí od vyučujících během prvních týdnů nového školního roku
 2. Zakoupení ČIPU (116Kč hotově ) – podmíněno zavedením školní online pokladny (ŠOP)
 3. Informace ze školní jídelny (Jak si zařídit dítěti obědy – jaký formulář vyplnit, jak probíhá platba apod.)
 4. Informace o školní družině - (Jak o družinu zažádat – jaký formulář vyplnit, jak probíhá platba apod.)
 5. Zavedení školní online pokladny -  ŠOP – vysvětlit, jak ŠOP funguje a jak jej zavést a zdůraznit jeho nezbytnost – na schůzce bude přítomna paní Kovárnová, která případně rodičům se zavedením ŠOP pomůže

 

 1. Předat rodičům přístupové údaje do Bakalářů a poskytnout jim návod a ukázku, jak se do Bakalářů přihlásí a jak budou komunikovat se školou
 1. Weboví Bakaláři modul Klasifikace
 2. Weboví Bakaláři modul Komens (komunikace se školou a omlouvání žáků)

 

Na schůzce budou přítomni:

 • Překladatelé – paní Bárová a Y. Palchak
 • Bakaláři – D. Jůzek
 • ŠOP – P.Kovárnová + H.Husová
 • Vedení školy
 • Vedoucí školní družiny

 

UK - Bakalari - manual Komens pro rodiče.pdf     ČJ - Bakalari - manual Komens pro rodiče.pdf
UK - Bakaláři - manuál Klasifikace a Absence.pdf   ČJ - Bakalari - manual Klasifikace a Absence.pdf
UK - Návod na stravu.cz_Alešova.pdf   ČJ - Návod na stravu.cz_Alešova.pdf
UK - Přihláška do školní jídelny ALEŠOVA.pdf   ČJ - Přihláška do školní jídelny.pdf
UK - Přihláška do školní jídelny BAVOROVSKÁ.pdf    
UK - Přihláška do školní družiny.pdf   ČJ - Přihláška do školní družiny.pdf
UK - Školní řád - zkrácený.pdf   ČJ - Školní řád - zkrácený.pdf
UK - ŠOP - navod-k-pouzivani.pdf   ČJ - ŠOP - navod-k-pouzivani.pdf
UK - ŠOP -prvni-registrace-sop včetně č.ú.pdf   ČJ - ŠOP -prvni-registrace-sop včetně č.účtu školy.pdf