ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA aneb připravme děti na čtení

Obrzek - ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA aneb připravme děti na čtení     Pod naším vedením probíhají 4x týdně pravidelné hodiny ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA pro vybrané žáky 1. a 2. tříd (žáci s rizikem z hlediska školní úspěšnosti na počátku školní docházky). Jedná se o trénink fonematického uvědomování - děti se učí chápat hláskovou strukturu mluvených slov, učí se vědomě pracovat s tím, co slyší, což jim pak ve škole umožňuje pracovat s písmeny.

 

Díky tomu se snáze naučí číst a také číst s porozuměním. Bez funkčního čtení budou mít totiž děti obtíže nejen v českém jazyce, ale i v dalších předmětech. Každou lekci se žáci "přenesou" do kouzelné krajiny slov a hlásek. Tato hravá forma práce otevírá velké možnosti. Děti se v pohádkovém světě cítí dobře, napínají pozornost a "hltají" nové poznatky také díky tomu, že je s novými informacemi seznamují pohádkové postavy (maňásci), které děti provázejí celým tréninkem. Loutky neslouží jen jako motivace, ale každá z nich má nějaké specifikum, díky kterému děti mohou natrénovat danou dovednost. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd. Každé žák pracuje se svým Hláskářem - pracovním sešitem.
Více zde: http://www.elkonin.cz/uvod/strucna-charakteristika-metody/

Školní speciální pedagožky Dagmar Konvičková a Miluše Livečková

 

Obrzek - ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA aneb připravme děti na čtení     Obrzek - ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA aneb připravme děti na čtení