Vánoční jarmark ve znamení samých NEJ, tradic i novinek

Obrzek - Vánoční jarmark ve znamení samých NEJ, tradic i novinek    

Nejvíce návštěvníků, nejvíce výrobků i nejvíce vystoupení. Taková by mohla být ve stručnosti charakteristika vánočního jarmarku ZŠG Vodňany. Ten se po tříleté pauze způsobené covidem konal na tradičním místě – před budovou Alešova. Žáci nejvyšších ročníků ZŠ z obou budov a žáci nižších i vyšších ročníků gymnázia zde za symbolické ceny (mnohdy pokrývající jen náklady) prodávali výrobky, jež nově vytvořili žáci všech tříd, a to během celoškolního projektového dne.

Fotogalerie

 

Výrobky s vánoční tematikou lahodily doslova všem smyslům: zrak přecházel z jejich rozmanitosti (od adventních věnců a svícínků přes ozdoby keramické, plstěné, dřevěné i korkové, mýdélka a koupelovou sůl až po slaný karamel či dortová lízátka); čich dráždila vůně vánočního koření a čerstvé chvoje, chuťové pohárky si přišly na své nejen na jarmarku, ale i ve školní kavárně. A tu pravou vánoční atmosféru dokreslovaly zvuky koled – kromě reprodukovaných především těch naživo zpívaných.  

Letos se nově všechna vystoupení neodehrávala před kostelem, jak tomu bývalo zvykem, nýbrž přímo v kostele, a to v prostorách, kam se dříve veřejnost běžně nedostala – na kůru. Mimořádné prostředí podtrhlo jedinečnou atmosféru vystoupení nejen školního sboru, ale také školní družiny oddělení Alešova a žáků nejmenších i starších všech součástí školy. Všichni návštěvníci, převážně rodinní příslušníci, tak jistě rádi pro tento výjimečný zážitek oželeli vlastní pohodlí, které vystoupení v patře s omezenou kapacitou na sezení přineslo. Každý tak měl kromě neobvyklého zážitku také příležitost přiblížit se místu, na jehož opravu byla směřována třetina zisku z adventního jarmarku – kostelní věži.  

Síly, které schody vedoucí na kůr mohly vzít, měli možnost všichni návštěvníci nabrat ve školní kavárně. Ta se premiérově odehrávala ve školní jídelně a více se o této akci můžete dočíst v dalším článku. Ve stejných prostorách jako kavárna se také odehrávala prodejní výstava andělských linorytů žáků 1. ročníku VG s tichou dražbou ústředního obrazu.  

Tato po všech stránkách pestrá a rozmanitá akce by se nemohla uskutečnit bez nesmírného nasazení nezměrného počtu žáků a učitelů, kteří na úkor vlastního volného času připravili místo plné zážitků a setkání všech, kteří se na vzdělávacím procesu podílejí – žáků, učitelů a rodin. Všem, kteří se na realizaci jarmarku jakkoliv podíleli, patří velké poděkování stejně tak jako těm, kteří jej podpořili návštěvou a nákupem.  

 

Mgr. Michaela Vrácovská