Vodňanský Vědomostní Víceboj

Obrzek - Vodňanský Vědomostní Víceboj     V úterý 28. 11. 2017 se uskutečnil další ročník VODŇANSKÉHO VĚDOMOSTNÍHO VÍCEBOJE (VVV). Tato vědomostní soutěž pro pětičlenná družstva složená ze žáků základních škol byla uspořádána ZŠ a Gymnáziem Vodňany s finanční podporou města Vodňany. Úkoly příslušné disciplíny víceboje (zeměpis, přírodopis, český jazyk, matematika, německý jazyk, anglický jazyk, všeobecný přehled, atd.) řešila družstva v časovém limitu vždy společně.

 

Každá disciplína byla hodnocena zvlášť a konečné pořadí bylo vyhlášeno na základě součtu všech bodů z jednotlivých disciplín. V cizím jazyce bylo bodově hodnoceno a započítáváno lepší umístění (ANJ/NEJ).

V kategorii I. pátých tříd se přihlásilo celkem 14 družstev.
Na prvním místě (78 bodů) se umístilo družstvo ZŠ a Gymnázia Vodňany Alešova ve složení Kobernová, Grabicová, Faktorová, Moudrý, Rottbauer.
Druhé místo (77 bodů) rozdílem jediného bodu v kategorii pátých ročníků obsadilo družstvo ZŠ FLČ Strakonice  ve složení Votava, Holkupová, Bedřichová, Šimek, Strnad.
Třetí místo (71 bodů) vybojovalo ve velké konkurenci družstvo ZŠ Dukelská Strakonice (Babinská, Krahulec, Pikl, Skalák, Kloud).

V kategorii II. devátých tříd se přihlásilo celkem 9 družstev.
1. místo ZŠ Dukelská Strakonice ve složení Janáč, Prušáková, Piorecká, Šebestová, Michálek s celkovým počtem 67 bodů.
2. místo (65 bodů) obsadilo družstvo ZŠ Prachatice Zlatá stezka ve složení Šíslová, Stuchlík, Krejsa, Kišová, Urmann.
3. místo (58 b.) náleží družstvu ze ZŠ a Gymnázia Vodňany Alešova ve složení Pikl, Buchtele, Nováková, Mašek, Jakš.

Družstva na prvním, druhém a třetím místě obdržela diplom a věcné ceny. Soutěžící na prvních místech v obou kategoriích navíc obdrželi trička vyrobená speciálně pro tento víceboj. Všichni soutěžící dostali také malou sladkost a tužku nebo notýsek.

Více fotografií zde.

Všem zúčastněným školám děkujeme za vytvoření velmi pěkné soutěžní atmosféry a celkové vysoké úrovně tohoto ročníku Vodňanského vědomostního víceboje.

Gratulujeme vítězným družstvům škol v obou kategoriích.

Mgr. Radek Čejka