Mgr. Petra Čadková

Samostudium 2.4. - 8.4. 2020

 

Třída: 5.AB

Předmět: Anglický jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání pro období: 2.4. - 8.4. 2020

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

1. Přeložit druhou část článku na straně 85, zapsat slovíčka z tohoto článku z pracovního sešitu do slovníčku

2. Vypracovat cv.2/str. 85 – rozdělit slova z článku do správného sloupečku

in the country – na venkově   -  in the town – ve městě

3. Vypracovat cv.3/str. 85 What things do you like about your home? – Jaké věci máš rád/a doma? Popiš 3 nebo 4 věci doma, které máš rád/a, popiš je, kde se nachází, ve které místnosti, a proč je máš rád/a. Napiš 3 nebo 4 věty o tom velmi jednoduše, jak to umíš.

 

Třída: 6. AB

Předmět: Anglický jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání platí pro období: 2.4. - 8.4.2020

Email.  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

 

1. Přeložit druhou část článku na str. 82,  cv. 1 - napsat pořadí obrázků, jak příběh probíhá, zapsat slovíčka z tohoto článku z pracovního sešitu do slovníčku.

2. Unit 4 – str.44 -46 přečíst si nahlas slovní zásobu, některá cvičení a článek str.46 pak poslech slovní zásoby na youtube  Food and drink – dle vlastního výběru

3. str. 45 Menu  - vytvořit podobný jídelní lístek i s cenami

 

 

Třída: 7. ABC

Předmět: Anglický jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání platí pro období: 2.4. - 8.4.2020

Email.  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

1.Přeložit druhou část článku na str.84, cv.1 – napsat pořadí, jak příběh probíhá,zapsat slovíčka z tohoto článku z pracovního sešitu do slovníčku

2.Poslech slovní zásoby – youtube  My family, My house, Furniture in our flat /nábytek/

3.Pracovní sešit – poslech a doplnění slov  - st.66 cv.1,dále cv.2a,b,cv.3

/CD v pracovním sešitě/

 

 

 

 

Třída: 8.B

Předmět: Anglický jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání platí pro období: 2.4. - 8.4.2020

Email.  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

1. str. 16 cv.2 Úkoly k textu – napsat správně věty podle článku

2. Pracovní sešit – str.66 Příprava k testování - cv.1 poslech CD v sešitě, cv.2 oddíl 1 – 4 po used to/present simple

 

 

Třída: 9.B

Předmět: Anglický jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání platí pro období: 2.4. - 8.4.2020

Email.  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

1, str.51 Everyday English, cv.4 spoj výrazy k sobě a přelož je do češtiny, cv.5 uprav rozhovor, jak jde vše za sebou

2.Robin Hood – str.52 cv.1b – vyber správnou odpověď a napiš odpověď celou větou.

3.Pracovní sešit – str.36 cv.1 popis obrázku podle vzoru,poslech CD v prac,sešitě cv.2a, b, zapiš slovíčka k oddílu B/ str.83

 

 

 

Třída: 7.B

Předmět: Německý  jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání platí pro období: 2.4. - 8.4.2020

Email.  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

1. Einheit 3 – Lekce 3 – str. 3 pokusit se o překlad stránky s pomocí slovníčku v pracovním sešitě str.33,co kdo z osob dělá

2 str.34 – přeložit rozhovor a v pracovním sešitě doplnit rozhovor na str.26

3. prac. sešit – str.31 cv. 1 – doplń tázací slova

 

 

 

Třída: 8.B

Předmět: Německý  jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání platí pro období: 2.4. - 8.4.2020

Email.  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

1.Opakování – učebnice str.69 /cv.4a,b napiš slovy čísla

2.Napiš čas: Es ist …str.70/cv.9a

3.Pracovní sešit - str.63/cv.16 doplň slov

Třída: 9.B

Předmět: Německý  jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání platí pro období: 2.4. - 8.4.2020

Email.  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

 

1. Učebnice str.9/ cv. 2 přeložit zajímavosti o německy mluvících zemích – s použitím slovníku na Seznamu, mobilu atd.

2. odpovědět na Opakovací kvíz str. 10

a

 

  

Samostudium 14.4.-26.4. 2020

 

 

Třída: 5.AB

Předmět: Anglický jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání pro období. 14. 4.- 26.4. 2020

E – mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

  

 

 

Pošli úkoly za 1.-3. období,

1.úkol splnili: Rottbauerová, Samková,Štěpánková,Velková, Veselá, Suchan, Tesař

Úkoly můžeš ofotit nebo napsat ve Wordu a poslat jako přílohu, případně poslat na adresu : P.Č. Na Žabce 1179,38901 Vodňany

 

1.Pročíst a napsat gramatiku str.62 – 4.lekce do škol. sešitu – přítomný čas prostý

 

2.Prac.sešit str.35 cv. 3,4,5 – použít CD, str.40 cv,1,2 v PS

 

Poslat mailem – alespoň 2 splněná cvičení

 

 

 

 

Třída: 6.AB

Předmět: Anglický jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání pro období. 14. 4.- 26.4. 2020

E – mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

Pošli úkoly za 1.3. období

1.úkol splnili: Štěpánková,Tyasko,Vindišová,Majerčák, Stluka,Šesták,Pečená

ostatní úkoly: Vindišová, Majerčák

Úkoly můžeš ofotit nebo napsat ve Wordu a poslat jako přílohu, případně poslat na adresu : P.Č. Na Žabce 1179,38901 Vodňany

 

1.Překlad článku str.52, poslat mailem, zapsat si slovíčka str.83 Culture

2.Poslechnout si na youtube SOME and ANY in English – Grammar lesson

3.Prac. sešit str. 36/3,37/4 – poslech CD v prac. sešitě, 37/5 souvisí se cv.4

4 Poslech písničky  na youtube Sausage Sandwich Song/ ELT Song

 

 

 

  

 

 

 

Třída: 7.ABC

Předmět: Anglický jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání pro období. 14. 4.- 26.4. 2020

E – mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

Pošli úkoly za 1.-3. období - překlady

žádné úkoly nemám: Faktorová, Mosch

 

1.Poslech písniček str.19 - / youtube – Our house madness with lyrics /

2.Překlad – poslat na e- mail str. 28 Transport – zapsat slovíčka str. 81 Culture

3.str. 28/3 – rozhodnout, které věty jsou správné, chybné nebo v textu nejsou

4.Zapsat do školního sešitu – Minulý čas průběhový, kladný tvar - PS str.76

5.Procvičit podle vzoru v  PS str.24/1,2

 

Úkoly můžeš ofotit nebo napsat ve Wordu a poslat jako přílohu, případně poslat na adresu : P.Č. Na Žabce 1179,38901 Vodňany

 

Překlad pouze polovinu – Faktorová, Adamcová,Pekař,Horka,Preisler

 

 

 

Třída: 8.B

Předmět: Anglický jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání pro období. 14. 4.- 26.4. 2020

E – mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

Pošli úkoly za 1.-3. období

žádné úkoly nemám: Hoffmann

 

1.Zapsat slovíčka PS str.81/C+ Describing clothes

2.Napsat přiběh o džínách – sestavit správné pořadí vět str.12/2, str.12/3 –odpovědět proč se události staly

3. v prac. sešitě – str.8/3 souvisí také se článkem o džínách

4.v prac. sešitě  - str.7/4 poslech CD

 

 

Třída: 9.B

Předmět: Anglický jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání pro období. 14. 4.- 26.4. 2020

E – mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

 

Pro procvičování je možné použít kartu na 1.straně PS – je zde návod, jak se přihlásit, pod černým štítkem je heslo –můžeme používat během celého období, kdy nebudeme ve škole.

 

Pošli úkoly za 1.3. období – žádné úkoly nemám: Soukupová, Čajan,Kocourek, Renner

 

1.Překlad článku Sir Nicholas Winton – PS str. 69, napsat správně ke větám pod textem, zda jsou správné T true nebo chybné F false  - poslat mailem

2.Vypsat si případně neznámá slovíčka do slovníčku

 

 

 

Třída: 7.B

Předmět: Německý jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání pro období. 14. 4.- 26.4. 2020

E – mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

Pošli úkoly za 2. a 3. období, žádné úkoly nemám: Král, Novák

 

1.Poslech – youtube

   Deutsch lernen/Das ist meine Familie/vorstellen  Lektion 3

   Das Wochentagelied/Kinderlieder zum Lernen

   Wir lernen die Farben mit Ballon und Luftballon a další podle vlastního výběru

2.Napsat do škol. sešitu str. 34 Grammatik rámeček

                                        str.36  Grammatik rámeček

 

3.Opsat německy, přeložit a poslat mailem - str.38/11- přiřadit vždy ke správnému jménu

3.Naučit se nová slovíčka podle slovníčku v PS

 

 

Třída: 8.B

Předmět: Německý jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání pro období. 14. 4.- 26.4. 2020

E – mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

 

Pošli úkoly za 2.a 3.období, žádné úkoly nemám -Hoffmann

 

1.Napiš slovíčka do slovníčku  str. 75 v PS a naučit hlavně státy v němčině

2. Učebnice str.76/1 ke jménům podle vlastního výběru napiš, kde kdo bydlí

3.Učebnice str.76/2b  podle obrázků napiš, kde kdo bydlí ( POZOR- in der Schweiz,in der Slowakei) jinak in Deutschland apod.

 

 

 

 

Třída: 9.B

Předmět: Německý jazyk

Vyučující: Petra Čadková

Zadání pro období. 14. 4.- 26.4. 2020

E – mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz

Pošli úkoly za 1.-3. období, žádné úkoly nemám: Soukupová,Želízková,Čajan,Kocourek

 

1.Napiš slovíčka str.45 – od slovíčka ROZVRH HODIN – školní vyučovací předměty

2.Přelož rozvrh hodin  učebnice str. 39/8 Michaels Stundenplan

3. PS str.40/10

4. PS str.40/11

Pošli pak úkoly mailem