Základní škola a Gymnázium Vodňany


Jídelníčky
ŠJ Alešova
 
ŠJ Bavorovská
 
ŠJ Výstavní
 


PlatbyBc. Iva Filipová


Kabinet: kabinet jazyků, budova Alešova

 

Třída: 7.A (třídní učitel: Mgr. Filip Marek)

 

Telefon: 383 311 319

 

E-mail: Iva.Filipova@zsgvodnany.cz

 

Aktivity při škole: Vedoucí Badatelského kroužku v ŠD

     Pedagogická intervence

 

 

 

 

Videa a webové stránky na procvičování:

 

Pořady ČT2

 • UčíTelka (odkaz zde)
 • Odpoledka (odkaz zde)

Online výuka pro 1.ročník (odkaz zde)

Pracovní listy ke stažení (odkaz zde)

Učebnice online (odkaz zde)

FRAUS- učebnice online (odkaz zde)

Red Monster (odkaz zde)

VŠEVĚD- Zábavné opakování pro školáky (odkaz zde)

Učení online (odkaz zde)

Pinterest (odkaz zde)

 • zde naleznete různé pracovní listy nebo podpůrné výukové materiály (tabulky)

 

Matematika:

Český jazyk:

 • I. stupeň
  • Školákov (odkaz zde)
  • Online cvičení (odkaz zde)
  • Umíme česky (odkaz zde)
  • Pravopisně.cz (odkaz zde)
  • Škola s nadhledem (odkaz zde)
  • Pierot (odkaz zde)
  • Moje čeština- vysvětlení gramatiky (odkaz zde)
  • Můj rozhlas (odkaz zde)
  • Luštěnky (odkaz zde)
 • II. stupeň
  • Online cvičení (odkaz zde)
  • Umíme česky (odkaz zde)
  • Pravopisně.cz (odkaz zde)
  • Škola s nadhledem (odkaz zde)

Anglický jazyk:

 • I. stupeň
  • Škola s nadhledem (odkaz zde)
  • Umíme anglicky (odkaz zde)
  • Jazykolog.cz (odkaz zde)
  • Learn Langueages Online for Free (odkaz zde)
   • pozor, tato stránka je celá v AJ
  • hra na PC i mobil Duolingo- zábavné učení AJ (odkaz zde)
  • Školákov (odkaz zde)
 • II. stupeň
  • Umíme anglicky (odkaz zde)
  • Jazykolog.cz (odkaz zde)
  • Learn Languages Online for Free (odkaz zde)
   • pozor, tato stránka je celá v AJ
  • hra na PC i mobil Duolingo- zábavné učení AJ (odkaz zde)
  • Bronislav Sobotka- "Bróňa, nadšený učitel angličtiny" (odkaz zde)

Německý jazyk:

 • II. stupeň
  • Umíme německy (odkaz zde)
  • Němčina online (odkaz zde)
  • Němčina na internetu snadno a rychle (odkaz zde)
  • Mein Deutsch (odkaz zde)

Zeměpis:

 • II. stupeň
  • Umíme fakta (odkaz zde)
  • Škola s nadhledem (odkaz zde)
  • Zeměpisné hry (odkaz zde)

Dějepis:

 • II. stupeň
  • Škola s nadhledem (odkaz zde)
  • Dějiny udatného českého národa (odkaz zde)
  • Byl jednou jeden objevitel (odkaz zde)
  • Videoprezentace (odkaz zde)

Přírodopis:

 • II. stupeň
  • Škola s nadhledem (odkaz zde)
  • NEZkreslená věda (odkaz zde)
  • BBC (odkaz zde)

Fyzika:

 • II. stupeň
  • Škola s nadhledem (odkaz zde)

Chemie:

 • II. stupeň
  • Škola s nadhledem (odkaz zde)
  • 8. ročník (odkaz zde)
  • 9. ročník (odkaz zde)

Tělesná výchova:PROCVIČOVÁNÍ PRO CIZINCE 7. ROČNÍK
 

Souhlásky a samohlásky
(některá cvičení byla použita z knihy: Český jazyk v malíčku pro 4. třídu: VÉLOVÁ, Lucie. Český jazyk v malíčku: pro 4. třídu. Ilustroval Antonín ŠPLÍCHAL. Praha: Fragment, 2017. ISBN 978-80-253-3251-1)

 1. Vypiš všechny SOUHLÁSKY __________________________
 2. Vypiš všechny SAMOHLÁSKY _________________________
 3. Samohlásky dělíme na:
 • ____________ a jsou to: _____________
 • ____________ a jsou to: _____________
 1. Souhlásky dělíme na:
 • ____________ a jsou to: _____________
 • ____________ a jsou to: _____________
 • ____________ a jsou to: _____________
 • Ve cvičení 5 použij tyto barvy a zakroužkuj dané souhlásky

 1. Koukni se na hada a pokus se vymyslet svého. Na jakém principu funguje?
 2. Doplň i,í / y,ý do známých lidových písní
 • Ut_kej, Káčo, ut_kej, ut_kej,
  hon_ tě kocour d_vokej, d_vokej,
  hon_ tě kocour d_vokej.
  (odkaz zde)
   
 • Běž_ liška k Táboru,
  nese pytel zázvoru,
  ježek za n_ pospíchá,
  že j_ pytel rozpíchá.
  (odkaz zde)
   
 • Prš_, prš_, jen se leje,
  kam kon_čk_ pojedeme,
  pojedeme na luka,
  až kukačka zaťuká.
  (odkaz zde)
 1. Doplň do slov v tabulce správná písmena. U některých slov je více možností.
   

p/b

t/d, ť/ď

s/z, š/ž

f/v

slou_

na_

va_

faj_ka

ko_

smí_ko

kla_

ka_ka

chlu_

hrá_ek

loso_

fotogra_

zu_

obě_

me_

lo_

jeřá_

su_

be_

kre_

pohře_

sko_

ko_t

lá_ka

ža_ka

výcho_

prova_

gol_

holu_

zácho_

řetě_

le_
Vyjmenovaná slova B a L

 1. Doplň vynechaná vyjmenovaná slova po B

být, ______, obyvatel, ______, ______, nábytek, dobytek, ______, bystrý, ______, ______, býk, ______, Zbyněk, ______

 1. Doplň vynechaná vyjmenovaná slova po L

______, mlýn, ______, polykat, ______, ______, vzlykat, ______, lýtko, ______, ______, pelyněk, ______

 1. Doplň i,í / y,ý
 • Heřmánek je léčivá b_l_na. Pavel vzl_kal celou noc. Klaun si l_čí obl_čej l_čidly. Adam chce b_t lékařem. Kob_la i b_k jsou b_ložravci. Kdyb_ch b_vala poslechla maminku, nemusela jsem si nab_t pusu. L_žoval a poranil si l_tko. Malé hříbě hb_tě pob_halo v ohradě. L_ska je vodní pták. Sníh má b_lou barvu. V matematice počítáme dělení se zb_tkem. Tatínek mi sl_b_l nové l_že. Ve škole máme sb_rku motýlů. Mám ráda l_skové oříšky. Koupila si nové nádob_čko pro panenky. Sl_b_l mi krab_ci zmrzl_ny. L_b_lo se ti tam? Nejlepší jsou mal_ny se šlehačkou. Čas pl_nul jako voda. Petr má l_sinu na hlavě. Při pečení koláčů musíme uml_t mák. Zloděj šel velmi nesl_šně. Nejlěpší kobl_hy jsou plněné vanilkovým krémem. Pytlák zab_l velkého hada. B_dlí bl_zko Vol_ně. Karol_na dostala pl_šového medvídka. Bab_čka má nové brýle. Koupili jsme si košík z l_čí. Obl_b_la jsem si nového spolužáka.
 1. Oprav chyby:
 • Kobila běhala na louce. Ve třídě nám přibil jeden žák. Babyčka sbírala bilyny. Lýtko je velyký sval. Samec od krávy je bík. Klára bila nemocná a při polykání velmi vzlikala. Přibyl hřebík do zdi. Nechci plýtvat peníze za nové liže. Blíská se na lepší časy. Mlinář musel umlýt obylí. Starý dědeček špatně slišel. Sedlák choval dobytek. Bidleli jsme v blízké vesnici nedaleko Bidžova.

 

Internetové stránky

 • Mluvte česky (odkaz zde)
 • Kurzy češtiny pro cizince (odkaz zde)
Škola - jaro
Základní škola a Gymnázium Vodňany, Alešova 50, 389 01 Vodňany
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím