Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - 2023/2024

Vážení rodiče,

Plánované informační setkání se uskuteční 15.6. 2023 od 15:30 hod v prostoru budoucích tříd 1.A, 1.B (pro budovu v Alešově ulici) a v prostoru budoucí 1.C (pro budovu v Bavorovské ulici) a v prostoru budoucí 1.D (pro budovu ve Výstavní ulici). Během setkání se Vám představí budoucí třídní učitelky, dozvíte se základní informace týkající se nástupu Vašich dětí do 1.třídy.

 

Budoucí žáci přípravné třídy a jejich rodiče se sejdou 20.6. 2023 od 15:30 hod v prostorách školní družiny – oddělení 3 (budova v Alešově ulici).

V níže uvedených odkazech naleznete všechny důležité informace. Vše si prosím pečlivě přečtěte. Přihlášky do školní jídelny a školní družiny je možno vyřešit až na začátku nového školního roku.

Na osobní setkání a úzkou spolupráci se těší ředitelka školy Barbora Křížková Louženská.

 

Ke stažení zde přikládáme tyto dokumenty:

  1. Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků
  2. Informace ke školní online pokladna – návod pro rodiče + návod na registraci
  3. Přihlášku do školní jídelny AlešovaPřihlášku do školní jídelny Bavorovská
  4. Přihlášku do školní družiny
  5. Žádost o vystavení průkazu ISIC

 

 


 

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků včetně seznamu dětí přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 a rozdělení do jednotlivých tříd

V odkazu Informace pro rodiče naleznete toto:

  1. Průběh správního řízení a vydání Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
  2. Způsob a termín zveřejnění seznamu žáků prvních tříd pro konkrétní budovy a třídy
  3. Organizace první informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků s třídními učitelkami
  4. Seznam pomůcek a učebnic, které zajistí škola a rodiče
  5. Ostatní

Odkaz č. 1: Informace pro rodiče

Odkazy č. 2: Seznam přijatých dětí včetně rozdělení do tříd + Seznam dětí, jimž byl udělen odklad školní docházky

Odkaz č. 3: Seznam přijatých dětí do přípravné tříd