Aktuality

Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 17. 5. 2022

McDonald cup - okresní kolo Strakonice

Obrázek - McDonald cup - okresní kolo Strakonice    

Po covidové odmlce se opět pořádal první květnový týden celorepublikový turnaj v kopané pořádaný společností McDonald. Tato soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie.   

Jako první se soutěže zúčastnili starší žáci 4. a 5. tříd. Zúčastněné školy byly rozděleny do skupin, ze kterých následně postoupily do bojů o umístění. Naše škola obsadila v konečné konfrontaci pěkné 5.místo.

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 17. 5. 2022

Jazykový pobyt Erasmus Malta 11. – 22.4.2022

Obrázek - Jazykový pobyt Erasmus Malta 11. – 22.4.2022     Díky projektu Erasmus+, do kterého se zapojila naše škola, jsme měly možnost absolvovat 2týdenní jazykový kurz na Maltě. 10 dní jsme navštěvovaly jazykovou školu ACE English Malta. Náš kurz byl rozdělen na část konverzační a gramatickou. Velice se nám líbila digitální podpora ve výuce, různé odkazy a mobilní aplikace na další procvičování. Toto bereme jako velký přínos, inspiraci pro další pedagogickou činnost a motivaci k sebevzdělávání.

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 17. 5. 2022

Beseda s archeologem

Obrázek - Beseda s archeologem    

Dne 28.4.2022 proběhla pro žáky 6. a 7. tříd beseda s archeologem. S novými poznatky nás seznamoval archeolog prachatického muzea Mgr. Ing. Marek Parkman. V průběhu přednášky , doplněné prezentací, se děti dozvěděly, jak probíhá průzkum v terénu, jaké postupy a metody  práce se používají v archeologii. Zajímavé  byly také informace o propojení práce a aktivit archeologů a dalších vědeckých oborů. Na závěr byla krátká regionální vsuvka o hradu u Skočic  a významných nálezech v lokalitě Radčice.

Mgr. Jana Kovářová

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 9. 5. 2022

Vodňany bez odpadu

Obrázek - Vodňany bez odpadu    

Dne 21.4.2022 proběhl na ZŠ Alešova, ve třídách 4.A, 4.B a 5.A, projektový den „Vodňany bez odpadu“. Projekt byl zaměřen na propagaci a podporu ochrany životního prostředí k celosvětovému Dni Země. Program byl rozdělen do 4 časových bloků, ve kterých se zúčastněné třídy postupně vystřídaly. Jednalo se o bloky: Příroda, Odpad, Tvořivé dílny a Sběr odpadu.

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 4. 5. 2022

Návštěva Britského centra v Českých Budějovicích

Obrázek - Návštěva Britského centra v Českých Budějovicích    

Někteří naši osmáci a deváťáci projevili zájem o informace o mezinárodních zkouškách z anglického jazyka. Paní učitelka Jindřiška Kraťková tak na pátek 29. dubna naplánovala exkurzi do Britského centra. Zájemci získali informace o mezinárodních zkouškách a certifikátech z anglického jazyka. Prohlédli si knihovnu a multimediální studovnu, která nabízí bohatou kolekci studijních materiálů. Většina žáků si otestovala svou úroveň angličtiny a někteří dosáhli dokonce vyšší úrovně, než která je potřeba u maturitní zkoušky. I díky počasí a cestování vlakem se jednalo o podařenou akci.

Text a foto Filip Marek

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 4. 5. 2022

Lusen

Obrázek - Lusen    

Rysi, puštíci, vlci, zubři, vydry, medvědi nebo tetřevi. Všechna tato zvířata jsme měli možnost vidět v národním parku Bavorský les, kam jsme vyrazili 22. dubna s žáky devátých ročníků. Uprostřed lesní divočiny je možné na více než 200 hektarech pozorovat kolem 40 druhů savců a ptáků. Zvířata se pohybují v rozlehlých, přírodě blízkých výbězích a voliérách. Téměř jako ve volné přírodě - včetně mnoha možností potravy pro zvířecí obyvatele. Po sedmi kilometrové okružní cestě jsme se občerstvili a vyrazili na stezku korunami stromů. Pohyb ve výšce 44 metrů nad lesní půdou poskytuje nádherné pohledy do a nad Národní park Bavorský les. Po celou dobu nám poskytoval nejrůznější informace náš průvodce, kterého zajistil pan učitel Rošický. Tímto děkujeme panu učiteli za organizaci krásného výletu s ekologickou tematikou.

Text a foto Filip Marek
Fotogalerie

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 3. 5. 2022

Ekologická stezka pro čtvrťáky

Obrázek - Ekologická stezka pro čtvrťáky    

Na úterý 19. dubna 2022 připravili žáci osmého ročníku ekologickou stezku pro mladší spolužáky ze čtvrtého ročníku. Vytvořili 8 skupin, ve kterých si promysleli své aktivity, připravili si potřebný materiál a vytvořili pomůcky. Vše probíhalo na dvorku pro první stupeň.

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 2. 5. 2022

Třídění odpadu s Nepořádníčkem

Obrázek - Třídění odpadu s Nepořádníčkem     Poslední dubnový pátek se vydaly děti ze 3.D do Envicentra PROUD v Horažďovicích. Všichni byli moc zvědaví na výukový program Nepořádníček, který byl pro nás připravený. Nejprve děti zhlédly pohádku o Patovi a Matovi a společně se s paní lektorkou nasmály tomu, jak tito dva popletové „třídili“ odpad. Potom děti se skřítkem Nepořádníčkem uklízely zahradu a třídily odpadky podle jejich druhu. Paní lektorka všem vysvětlila, co do kterých kontejnerů patří, nepatří a proč.

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 2. 5. 2022

Exkurze Horažďovice

Obrázek - Exkurze Horažďovice    

Ve středu 27.4.2022 se žáci 3.B s paní učitelkou a paní asistentkou zúčastnili exkurze v Horažďovicích, kde je čekal program O Nepořádníčkovi a návštěva mini ZOO. Po příjezdu nám paní instruktorka vysvětlila, jak bude program probíhat.

 


Aktuality Družina
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 2. 5. 2022

Akční duben v ŠD Alešova

Obrázek - Akční duben v ŠD Alešova    

V dubnu jsme měly s dětmi opět spoustu akcí. Nejdříve jsme navštívily Střední odborné učiliště, kde děti za pomoci studentek vyráběly z marcipánu nejenom velikonoční zvířátka. Buď si je odnesly domů anebo rovnou snědly. Výrobky byly opravdu povedené, např. králík, žába, pes, ovečka, kočka. Spolupráce s paní Čechovou byla úžasná, moc jí za skvěle připravenou dílničku děkuji.