Aktuality

Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 27. 3. 2024

Za pohádkou do knihovny

Obrázek - Za pohádkou do knihovny    

Protože je březen měsíc knihy, naplánovali jsme prvňáčkům návštěvu knihovny. Paní knihovnice Lucie Dušková měla pro děti připravený nádherný vzdělávací program na téma Klasická pohádka. Všichni si společně známé pohádky převyprávěli a porovnávali s pohádkami veršovanými od Františka Hrubína. Pak si ve skupinkách sestavili obrázek z puzzle. Nakonec jim paní knihovnice nabídla možnost přihlásit se do knihovny a nalákala je na hru Chyť Tykáta, která v knihovně dlouhodobě probíhá. Děti si čas strávený v knihovně moc užily.

Jana Novotná

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 27. 3. 2024

Velikonoční minijarmark v 5.B

Obrázek - Velikonoční minijarmark v 5.B    

Protože kluci a holky v 5.B jsou akční a chtěli udělat radost ostatním spolužákům z dalších tříd, rozhodli se, že v 5.B těsně před velikonočními prázdninami uspořádají prodejní akci osení.

Samostatně si připravili všechny potřebné věci – květináčky, zeminu, osení a další pomůcky. Někdo se postaral o zasazení, zalévání, další žáci vyráběli ozdobné zápichy s velikonoční tematikou a někdo připravoval ozdobné zabalení. Každý si našel svoji část práce v kolektivu.

Jarmark se dětem velmi vydařil, zájem dětí z ostatních tříd byl veliký a prodej probíhal celou velkou přestávku. Žáky přišli podpořit také učitelé, kterým velikonoční osení udělalo stejnou radost jako dětem. Děkujeme všem!

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 27. 3. 2024

Návštěva ze Slovinska v 5.B

Obrázek - Návštěva ze Slovinska v 5.B    

V půlce března k nám do školy zavítala návštěva až ze Slovinska. Přijela se k nám podívat skupina studentů a jejich učitelů, pro které byl na celý týden připraven hezký program plno výlety a aktivitami.

První den v pondělí žáci navštívili přímo naši třídu 5.B, kde se zúčastnili hodiny českého jazyka a matematiky. Páťáci se chopili příležitosti vyzkoušet svoje znalosti angličtiny a hned o přestávce se se zahraničními studenty zkusili seznámit a popovídat si.

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 26. 3. 2024

Exkurze – Hvězdárna a planetárium České Budějovice

Obrázek - Exkurze – Hvězdárna a planetárium České Budějovice    

Dne 19.3. se třídy 1.D a 2.E společně vydaly do Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.

Nejprve jsme v kinosále Hvězdárny zhlédli pořad „Rok v přírodě“, který nás seznámil s tím, jak lidé poznávali naši planetu, Slunce a Měsíc. Pořad živě komentovala lektorka, která dětem ochotně odpovídala na všechny jejich dotazy.

Poté jsme se přesunuli do sálu planetária, ve kterém se nachází simulátor reálné hvězdné oblohy. Děti pozorovaly Slunce, Měsíc, planety, záběry z vesmíru, ale i obrázky souhvězdí a hvězdy v měnících se časových posunech a střídajících se ročních období.

Na závěr si děti mohly zakoupit drobné upomínkové předměty jako například pohlednice s astronomickými motivy či hvězdné mapy.

Mgr. Jana Jakubcová, Mgr. Monika Nováková

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 26. 3. 2024

Projektový den 5.A

Obrázek - Projektový den 5.A    

22. března – v pátek – jsme v 5.A měli projektový den zaměřený na tradiční výrobky z vizovického pečiva a pečení palačinek. 

Třída byla rozdělena do čtyř malých skupinek.  Vedoucí každé skupiny přidělil členům, co mají přinést za suroviny na palačinky. Těsto na vizovické pečivo připravila paní asistentka.  

Práce ve školní kuchyňce se dařila a hotové palačinky všem chutnaly. Výrobky z vizovického těsta ještě musíme zapéci a uvidíme, jak dopadly. 

Hlavním cílem bylo sledovat práci žáků v kolektivu. 

Všechny cíle se nám podařilo splnit, v kuchyňce se nikdo nezranil a v kolektivu všichni dobře spolupracovali – neměli čas se hádat ! 

H.Bláhová a M.Mašátová 

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 22. 3. 2024

Vynášení MORANY 2024

Obrázek - Vynášení MORANY 2024    

„Táta včera na venku našel první sněženku,  

   hned vedle byl petrklíč, zima už je pryč!“ 

 

Vítání jara 

Již tradiční akcí naší školy je „Vynášení Morany“ nebo také „Vítání jara“. 

Celý první stupeň se této akce vždy zúčastní. Přítomni jsou nejen všichni žáci, ale i učitelé a paní asistentky. 

Shromáždili jsme se před budovou školy a básničkami a písničkami oslavili příchod jara. 

 „Moranu“ nesli žáci z 5.A až k mostu. Zde jsme ji zapálili a hodili do řeky. 

Pro prvňáčky to bylo poprvé a pro páťáky naposledy. 

Sluníčko se na nás od rána smálo a akce se nám vydařila. 

Děkujeme paní zástupkyni Mgr. I.Bukačové za výrobu Morany a za pořizování fotodokumentace. 

Mgr. M.Mašátová 

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 22. 3. 2024

2.AB v Jihočeském muzeu

Obrázek - 2.AB v Jihočeském muzeu    

Třídy 2. A a 2. B oslavily začátek jara ve velkém stylu. 20. března jsme vyrazili do Českých Budějovic, kde jsme navštívili Jihočeské muzeum. Připraveno pro nás bylo divadlo Lotrando a Zubejda, kterým provázely nám známé písně. Následoval velikonoční program, během kterého jsme si z hlíny vyrobili kuličky ke cvrnkání a následně jsme si mohli několik tradičních jarních venkovních her vyzkoušet.

Mezinárodní den štěstí a první jarní den se vyvedl, celé dopoledne jsme si moc užili.

Mgr. Tereza Žežulková

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 21. 3. 2024

Výměnný pobyt Slovinců na Bavorovské

Obrázek - Výměnný pobyt Slovinců na Bavorovské    

Ve čtvrtek se naši a slovinští žáci vydali na cestu do krokodýlí zoo v Protivíně. Poté nás paní ředitelka provedla Pískem a pokračovali jsme do Prácheňského muzea. V muzeu žákům představili život v pravěku. Průvodce nám ukázal, jak se mlela mouka, rozdělával oheň a tkala látka. Všechny tyto činnosti si mohli vyzkoušet i samotní žáci.  

V pátek se na pavilonu X konalo několik workshopů. Učitelé si připravili poutavé aktivity spojující několik předmětů. Žáci si zkusili například práci s mikroskopem, pozorovali různé fyzikálně-chemické pokusy, vyzkoušeli si také termokameru nebo programování robotů. Tyto aktivity jim skvěle zprostředkovali kolegové Lukáš Filip, Filip Zhorný a Jan Straka.
Fotogalerie

V. Kubásek 

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 21. 3. 2024

Pomlázky pro Žlutý Petrklíč

Obrázek - Pomlázky pro Žlutý Petrklíč     Domov Žlutý Petrklíč poskytuje sociální služby pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. 23.3. proběhne před MěKS Vodňany od 8 do 13 hodin velikonoční jarmark, na kterém bude možné zakoupit pomlázky, které upletli žáci 7.C a 7.D při pracovních činnostech. Výtěžek z prodeje pomlázek bude použit ve prospěch Žlutého Petrklíče.
Fotogalerie
J. Straka

 


Aktuality Družina
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 20. 3. 2024

Akce ŠD - únor

Obrázek - Akce ŠD - únor    

V pátek 23. února jsme pro děti ze školní družiny ZŠA uspořádali Maškarní rej. Děti celý týden nemluvily o ničem jiném než o tom, za jakou masku půjdou, jak budou tančit a jak se moc těší. V pátek to konečně vypuklo. Nejdříve jsme jako průvod prošli celou školou, navštívili paní ředitelku a kolegyně z kanceláře. Pak jsme přišli do velké tělocvičny, kde začal celý rej. Děti se mám ukázaly v promenádě jak jsou krásné a potom 2 hodiny tančily a dováděly co jim síly stačily. Nakonec jsme vybraly několik nejzajímavějších masek a nej tanečníky. Všichni si odnesli krom bonbonů spokojené úsměvy na tváři. Už teď se těšíme příští rok.

Velké poděkování kolegyním, které se na akci podílely. Za ŠD Lenka Krausová