Aktuality

Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 17. 5. 2022

Beseda s archeologem

Obrázek - Beseda s archeologem    

Dne 28.4.2022 proběhla pro žáky 6. a 7. tříd beseda s archeologem. S novými poznatky nás seznamoval archeolog prachatického muzea Mgr. Ing. Marek Parkman. V průběhu přednášky , doplněné prezentací, se děti dozvěděly, jak probíhá průzkum v terénu, jaké postupy a metody  práce se používají v archeologii. Zajímavé  byly také informace o propojení práce a aktivit archeologů a dalších vědeckých oborů. Na závěr byla krátká regionální vsuvka o hradu u Skočic  a významných nálezech v lokalitě Radčice.

Mgr. Jana Kovářová

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 3. 5. 2022

Ekologická stezka pro čtvrťáky

Obrázek - Ekologická stezka pro čtvrťáky    

Na úterý 19. dubna 2022 připravili žáci osmého ročníku ekologickou stezku pro mladší spolužáky ze čtvrtého ročníku. Vytvořili 8 skupin, ve kterých si promysleli své aktivity, připravili si potřebný materiál a vytvořili pomůcky. Vše probíhalo na dvorku pro první stupeň.

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 2. 5. 2022

Třídění odpadu s Nepořádníčkem

Obrázek - Třídění odpadu s Nepořádníčkem     Poslední dubnový pátek se vydaly děti ze 3.D do Envicentra PROUD v Horažďovicích. Všichni byli moc zvědaví na výukový program Nepořádníček, který byl pro nás připravený. Nejprve děti zhlédly pohádku o Patovi a Matovi a společně se s paní lektorkou nasmály tomu, jak tito dva popletové „třídili“ odpad. Potom děti se skřítkem Nepořádníčkem uklízely zahradu a třídily odpadky podle jejich druhu. Paní lektorka všem vysvětlila, co do kterých kontejnerů patří, nepatří a proč.

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 8. 4. 2022

5.C a 5.D uklízely

Obrázek - 5.C a 5.D uklízely     V rámci Dne Země jsme se rozhodli, že trochu očistíme přírodu. Vydali jsme se na cyklostezku směr Stožice. Děti byly vybavené pracovními rukavicemi, dostaly velké plastové pytle..... a vyrazili jsme. Cestou jsme opravdu posbírali velké množství odpadků - byly mezi nimi i např. stará hasičská hadice, kusy plechu, skleněné lahve....zkrátka rozmanité odpadky všeho druhu. Děti si uvědomily, že pomohly dobré věci a naší přírodě se bude opět o trochu lépe dýchat.

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 4. 4. 2022

Byli jsme kapky, mravenci a ilustrátoři

Obrázek - Byli jsme kapky, mravenci a ilustrátoři    

Ve čtvrtek 31. března 2022 jsme si to vyzkoušeli ve Sladovně v Písku: 

 • První exkurze byla "Voda mě napadá", kde jsme se stali vodními kapkami.
 • Dělali jsme, jak voda spadne z nebe třeba do moře a pak se zase vypaří.
 • Nejvíc mě bavilo vodní lůžko.
 • V "Mraveništi" jsme byli jako hodní a zlí mravenci.
 • Nejvíc mě bavilo, jak jsme kradli vajíčka.
 • Mohli jsme tam běhat.
 • Po svačině jsme navštívili "Hnízdo ilustrace". Psali jsme tam na stroji.
 • Mě nejvíc zaujal komín, kterým jsme mohli prolézat.
 • Namalovala a odnesla jsem si obrázek.
 • Každý mohl hrát na klavír.
 • Koupila jsem si pohled, tužku a pidižvíka.

Postřehy žáků 3.C
Fotogalerie

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 30. 3. 2022

Projektový den: „Jak se žilo ve středověku“?

Obrázek - Projektový den: „Jak se žilo ve středověku“?     V minulých dnech jsme dokončili tematický blok středověkých dějin. V rámci projektu se na jednom  místě sešli panovník, mnich, vědma, bylinkářka, Templářští rytíři, žebrák, šenkýřka, kovář, manželka monarchy, česká královna, řezník a další. Co měli společného? Všichni jsou ze sedmé třídy, tedy  ze 7.C a 7.D.

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 22. 3. 2022

Jaro ve 3.D

Obrázek - Jaro ve 3.D     Na dveře 3.D zaklepalo jaro. Děti si v rámci učiva prvouky o klíčení semen donesly mističky, vatu a semena fazolu. Semena pravidelně vlhčily a pak už jen s napětím očekávaly, kdy se objeví první klíček. Klíčky na sebe nenechaly dlouho čekat a děti mohly pozorovat, co všechno fazol potřebuje ke svému růstu. Ze svých pěstitelských úspěchů měly děti velkou radost.
Mgr. Monika Nováková

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 21. 3. 2022

Kdo si hraje nezlobí, aneb soutěžní klání 5.C a 5.D

Obrázek - Kdo si hraje nezlobí, aneb soutěžní klání 5.C a 5.D    

Piškvorky a šachy jsou pro děti stále přitažlivé hry. Obě třídy si vybraly svoje nejlepší zástupce, kteří vzešli ze třídních kol a mohlo se začít. Ostatní žáci byli porotci a zapisovatelé. Děti si vylosovaly, kdo s kým bude hrát, a postupným vyřazováním jsme se dopracovali do finále, ze kterého vzešli vítězové. Nakonec se všichni shodli na tom, že vlastně nešlo ani tak o vítězství, ale o přátelské setkání obou tříd. Piškvorko - šachový turnaj se tedy vydařil a děti se již těší na další vzájemná soutěžení i v jiných disciplínách. 

Fotogalerie

 


Aktuality
ZŠ Alešova ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 14. 3. 2022

Výlov

Obrázek - Výlov    

V úterý 1. března se žáci 2.C, 3.C a 4.C vydali podívat, jak se loví rybník Outrata. Viděli jsme, jak rybáři plaší ryby, a následně je chytají do sítě. Odtud je třídili podle druhů. V kádi nám pak vedoucí výlovu p. Vaněček ukázal sumce, lína, kapra, štiku, candáta, okouna i malou slunečnici.
 

Druháci z Alešovky se 8.3.2022 vypravili na avízovaný výlov Malé Outraty. Bohužel jsme nebyli dost rychlí a s naším příchodem už rybáři balili své „nádobíčko“. Naštěstí se nás rybáři ujali a povyprávěli nám o své práci a sladkovodních rybách. 

Z živých rybek jsme viděli alespoň plůdek kapra. Za tři roky, až vyroste, tak si o Vánocích na rybě pochutnáme.  

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 14. 3. 2022

Masopust v galerii

Obrázek - Masopust v galerii    

Návštěva galerie je vždy předzvěst skvělého zážitku. Proto se třídy 2.C a 2.D s radostí vypravily na vyprávění o masopustu.  

Paní ředitelka Mgr. Jitka Velková poutavě vyprávěla o tom, co masopust je, kdy se slaví a jaké jsou jeho tradice, zvyky a význam. Seznámili jsme se s maskami, které chodí v průvodu a jaké jsou jejich úlohy, a vyrobili jsme si i jednoduché škrabošky a „převlékli“ se za masky. 

Už teď se těšíme na další úžasné setkání.