Dravci - Zayferus

Obrzek - Dravci - Zayferus     V úterý 17. dubna přijeli do Vodňan sokolníci ze společnosti Zayferus a přivezli našim žákům ukázky dravců. Na žáky 1. stupně čekal program od rána, na žáky 2. stupně a nižšího gymnázia čekal program v dopoledních hodinách. Na ukázku s výkladem bylo přivezeno několik dravců například sokoli, orli, supi, karančo, luňák a další. Vrcholem pro všechny byla ukázka letu a lovu některých z nich.

 

V úterý jsme byli na Sokolské louce podívat se na ukázky sov a dravců. Naučil jsem se něco nového. Největší zážitek byl, když Adam vypouštěl Luňáka za 100 000 Kč, ale Luňákovi se nechtělo přistát a Adam pořád křičel: "Vrať se prosím tě, vrať".
xxx

Njevíce se mi líbilo, když jsem vypouštěl Luňáka hnědého a měl jsem ho přivolat, jenže to se mi nepovedlo. Málem jsme platil 100 000 Kč.
Adam 

Cestou na dravce jsem šla s Kačkou. Dravci se mi moc líbili. Nejvíce se mi líbila Margarita (druh Karančo). Dozvěděla jsem se, že ptáci Karančo moc nelétají, ale dobře běhají. Neloví dobře, ale jsou moc inteligentní. Přednáška se mi moc líbila.
Erika

 

Obrzek - Dravci - Zayferus     Obrzek - Dravci - Zayferus
           
Obrzek - Dravci - Zayferus     Obrzek - Dravci - Zayferus