SRPŠ

Budova Alešova

předseda: Ing. Bc. Karel Stuchlík
místopředsedkyně: Eva Chocholová
finanční hospodářka: Ing. Petra Melcherová
kontakt: srpsalesovavodnany@seznam.cz

Fakturační údaje:
Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Alešova Vodňany, z.s.
Číslo účtu: 1083191002/2700
IČO: 466 87 742
Alešova 50, Vodňany I
389 01 Vodňany

 

Aktuální zprávy:

 

Příspěvek SRPŠ ZŠ Alešova Vodňany, z.s.

Vážení rodiče a přátelé školy,
vzhledem k tomu, že nám začal nový školní rok 2021/2022, který snad již naše děti prožijí ve školních lavicích, obracíme se na Vás s žádostí o dobrovolný příspěvek na první pololetí tohoto školního roku ve výši 100,- Kč do fondu SRPŠ. Vybraná částka bude použita ve prospěch žáků základní školy a školní družiny ZŠ Alešova, se sídlem Alešova čp. 50, Vodňany.
Příspěvek můžete uhradit u třídní učitelky, třídního učitele, nebo bezhotovostním převodem na náš bankovní účet: 1083191002/2700. Abychom mohli platbu přiřadit, uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte a třídu.
Jménem sdružení děkuji za vybrané příspěvky.
Ing. Bc. Karel Stuchlík předseda SRPŠ ZŠ Alešova Vodňany, z.s.

 

Budova Bavorovská

Výbor: Mgr. Jana Šídlová, Ing. Tomáš Bednařík, Mgr. Radek Čejka
Právní forma: spolek (od 23. 12. 2016) 

Fakturační údaje:
Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ ve Vodňanech
Sídlo: Skočice 54, 387 75
Číslo účtu: 43-4502220247/0100 (Komerční banka)
IČO: 05657164
DIČ: CZ05657164