SRPŠ

Budova Alešova

předseda: Ing. Bc. Karel Stuchlík
místopředsedkyně: Eva Chocholová
finanční hospodářka: Ing. Petra Melcherová
kontakt: srpsalesovavodnany@seznam.cz

Fakturační údaje:
Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Alešova Vodňany, z.s.
Číslo účtu: 1083191002/2700
IČO: 466 87 742
Alešova 50, Vodňany I
389 01 Vodňany

 

Aktuální zprávy:

Poděkování

Vážení rodiče a přátelé školy,
jménem našeho sdružení mám milou povinnost poděkovat všem, kteří se rozhodli a darovali dobrovolný příspěvek do fondu SRPŠ ZŠ Alešova Vodňany, z.s.
V prvním pololetí školního roku 2019-2020 se podařilo vybrat 25.411 Kč.
Tato částka bude využita v souladu se stanovami našeho spolku, a to na podporu vzdělávací, společenské, kulturní a sportovní činnosti žáků základní školy a školní družiny ZŠ Alešova, se sídlem Alešova čp. 50, Vodňany.
Ing. Bc. Karel Stuchlík
předseda SRPŠ ZŠ Alešova Vodňany, z.s.

 

Budova Bavorovská

Výbor: Mgr. Jana Šídlová, Ing. Tomáš Bednařík, Mgr. Radek Čejka
Právní forma: spolek (od 23. 12. 2016) 

Fakturační údaje:
Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ ve Vodňanech
Sídlo: Skočice 54, 387 75
Číslo účtu: 43-4502220247/0100 (Komerční banka)
IČO: 05657164
DIČ: CZ05657164