Projekty a granty

Programová dotace Oprava sociálního zařízení tělocvičny v budově Bavorovská – 2.etapa, reg. č. 16-014-018/21.

Obrázek - Projekty a granty    

V průběhu letních prázdnin došlo k 2. etapě opravy sociálního zázemí tělocvičny Bavorovská – oprava dívčích a chlapeckých WC, včetně vybudování bezbariérového WC. Akce byla spolufinancována Jihočeským krajem v rámci dotačního programu pro rok 2021 – Podpora sportu. Celkové náklady projektu 1 408 730,-Kč, poskytnutá dotace 910 000,-Kč.

    Obrázek - Projekty a granty Obrázek - Projekty a granty

 

Programová dotace Obnova zařízení pro TV Bavorovská

Obrázek - Projekty a granty   

Za podpory Jihočeského kraje, z dotačního programu pro rok 2020 – Podpora sportu, bylo zakoupeno doskočiště pro skok do výšky včetně roštu a ochranné plachty pro využití ve venkovním prostoru.

Reg.č. 416-03-090

Obrázek - Projekty a granty

 

Programová dotace Bez rizika

Obrázek - Projekty a granty    

V průběhu září a října 2019 jsme za podpory Jihočeského kraje, z dotačního programu pro rok 2019-Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, uspořádali na Základní škole a Gymnáziu Vodňany čtyři programy všeobecné prevence s názvem Bez Rizika, reg.č.  454-02-006.

Více informací zde.

 

Realizace kurzů EVVO - Stožec

Obrázek - Projekty a granty     V průběhu září-říjen 2019 probíhal projekt  naší školy EVVO vzdělávání žáků a studentů ZŠG. Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z programové dotace Rozvoj venkova a krajiny – Cílená podpora EVVO ve školách, reg. č. 435-05-218/19.

 

Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu

Obrázek - Projekty a granty    

V průběhu letních prázdnin došlo k opravě sociálního zařízení a šaten tělocvičny v budově školy v Bavorovské ulici - reg.č. 416-02-021. Akce byla spolufinancována Jihočeským krajem v rámci dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2019 – Podpora sportu. Získali jsme tak odpovídající zázemí pro sportovní činnost školy.
Celkové náklady projektu 610 931,- Kč z toho grant ve výši 480 000,- Kč.

    Obrázek - Projekty a granty Obrázek - Projekty a granty

 

 

Obrázek - Projekty a granty

 

Podpora kvalitního vzdělávání pro všechny žáky II.

Obrázek - Projekty a granty    

Od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 realizuje škola projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010476 s názvem „Podpora kvalitního vzdělávání pro všechny žáky II“, který je spolufinancován Evropskou unií. 

Je zaměřen na personální podporu ZŠ a ŠD, profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a projektovou výuku. Výše podpory činí 2 759 554,-Kč.

 

Podpora kvalitního vzdělávání pro všechny žáky

Obrázek - Projekty a granty    

Od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 realizuje škola projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002369 s názvem „Podpora kvalitního vzdělávání pro všechny žáky“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, rozvoj čtenářské, jazykové a matematické gramotnosti.

Umožnil zřízení funkce speciálního pedagoga přímo ve škole.

Celková výše podpory činí 1 785 314,-Kč.

 

Mléko do škol

Obrázek - Projekty a granty    Nárok na dotované mléko a mléčné výrobky mají všichni žáci základních škol.
Pro školní rok 2018/2019 byl stanoven limit na žáka 339,60 Kč / školní rok.

 

Ovoce a zelenina do škol

Obrázek - Projekty a granty     Nárok na ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA mají všichni žáci základních škol, tzn. 1.- 9. třídy ZŠ.
Pro školní rok 2018/2019 byl navýšen roční limit na žáka na částku 306,90 vč. DPH.