Školní psycholog

 

PhDr. Mgr. Alexandra Kiml
 

Kontakt: alexandra.kiml@zsgvodnany.cz

Tel. číslo: 605 487 893 (v pracovní době)

Pracovna: budova Bavorovská a Gymnázium – pavilon X, přízemí, kabinet mezi dílnami a robotikou

        budova Alešova – 1. patro, spojovací chodba

Konzultační hodiny:

 • Pro budovu Bavorovská a Gymnázium
  • Pondělí 10:00 – 15:00
  • Středa 7:30 – 13:30
 • Pro budovu Alešova
  • Úterý 7:30 – 13:30
  • Čtvrtek 11:00 – 16:00

(V jiné hodiny či dny pouze po předchozí domluvě)

 

Služba školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům ZŠ a G Vodňany, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 75/2005 Sb., v platném znění, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tato služba je bezplatná.
Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů a s nařízením GDPR. Je členem školního poradenského pracoviště spolu s výchovnými poradci, speciálními pedagožkami a metodiky prevence rizikového chování.

 

Co školní psycholog dělá?

 • Provádí psychodiagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školního neúspěchu nebo vyhledat žáky nadané
 • Poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výukovými nebo výchovnými obtížemi
 • Poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům v rámci individuální podpory žáka
 • Spolupracuje s pedagogy a podporuje je při řešení specifických problémů žáků
 • Poskytuje krizovou intervenci
 • Pracuje s třídními kolektivy s cílem zajistit ve třídě co nejlepší podmínky pro všechny žáky

Žáci se mohou obrátit na školního psychologa, když:

 • jim nejde učení tak, jak by chtěli
 • mají problém se spolužáky a neví, jak tento problém řešit
 • mají pocit, že se k nim ve škole někdo nechová tak, jak by měl
 • je trápí něco osobního
 • se doma něco děje a oni to nemají komu říct
 • si prostě potřebují o něčem popovídat

Rodiče se mohou obrátit na školního psychologa, když:

 • se něco nedaří ve výchově jejich dítěte
 • mají pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • mají podezření, že se ve škole jejich dítěti děje něco, co by se dít nemělo
 • se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které by mohly mít dopad na psychiku dítěte
 • má dítě jakékoli psychické problémy