Základní informace a kontakty

název školy:  ........ Základní škola a Gymnázium Vodňany
adresa:   Alešova 50, 389 01 Vodňany
telefon:   383 311 311
IČO:   63289938
číslo účtu:   5503009544/0600
ID datové schránky:   cf8fxtw
Zřizovatel:   Město Vodňany, Náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
Ředitelka školy:   Mgr. Barbora Křížková Louženská
Telefon:   383 311 310 - Alešova; 383 313 412 - Bavorovská
Email:   reditelka@zsgvodnany.cz
webové stránky:   www.zsgvodnany.cz
     

Základní škola

 
Obor vzdělávání:   79-01-C/01 Základní škola

Forma vzdělání: 

 

denní studium

Organizace školy: 

 

úplná s devíti ročníky

     

Budova Alešova 50

Telefon:

 

383 311 311

Email:

 

info@zsgvodnany.cz

Zástupce ředitelky pro 1. stupeň:

 

Mgr. Iva Bukačová

Telefon:

 

383 311 314

Email:

 

zastupce.alesova@zsgvodnany.cz

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň:   Mgr. Filip Marek
Telefon:   383 311 314
Email:   Filip.Marek@zsgvodnany.cz
     

Budova Bavorovská 1046

Telefon:

 

383 313 411

Email:

 

info@zsgvodnany.cz

Zástupce ředitelky pro 1. stupeň:

 

Mgr. Romana Chloupková

Telefon:

 

383 313 413

Email:

 

Romana.Chloupkova@zsgvodnany.cz

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň:   Mgr. Zuzana Libičová
Telefon:   383 313 413
Email:   Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz
     

Budova Výstavní 1128

Telefon:

 

383 383 977

     

Gymnázium

 

Obory vzdělání:

 

79-41-K/81, Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků

   

79-41-K/41, Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky

Forma vzdělání: 

 

denní studium

Telefon/fax:

 

383 313 431

Adresa:

 

Bavorovská 1046, 38901 Vodňany

Zástupce ředitelky/statutární zástupce:

 

PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.

Telefon:   383 313 432
Email:   zastupce.gymnazium@zsgvodnany.cz