Školská rada

Školská rada na období 2022-2025

Zástupci zřizovatele:

 • Ing. Tomáš Bednařík
 • Mgr. Ladislav Vovesný
 • Jindra Procházková

Zástupci zákonných zástupců žáků:

 • Ing. Petra Plachtová
 • Bc. Pavla Tischlerová
 • Bc. Martin Hanzlík

Zástupci pedagogů:

 • Mgr. Luděk Polák
 • Mgr. Alexandra Jedlisková
 • Mgr. Iva Vokatá

Předseda: Mgr. Luděk Polák

Místopředseda: Jindra Procházková

Informace o školské radě

Školská rada se zřizuje podle § 167 odst. 1 zákona 561/2004 (Školský zákon) a volí se podle Volebního řádu školské rady vydaného zastupitelstvem Města Vodňany dne 30. 11. 2015. Školská rada má devět členů (třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci školy).

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Zápis ze schůze 10.11.2022

Zápis ze schůze 17.10.2023