Školní jídelna

budova Alešova

Vedoucí školní jídelny: Jana Bokrošová
Telefon: 383 311 312 nebo 601 365 445
E-mail: Jana.Bokrosova@zsgvodnany.cz
IČO: 63289938
Bankovní spojení: 163889465/0600
Výdej obědů: 11:00 - 13:45 hod.
Výdej oběda do jídlonosičů: 11:00 – 11:30 a 12:50 – 13:10 

 

Kuchařky:
Marie Šmitmajerová - vrchní kuchařka
Jůzková Karla
Filip Šefránek
Zdeňka Kubová
 

 

Důležité informace pro strávníky:
- Obědy na následující měsíc musí být zaplaceny do 25. dne předchozího měsíce!
- Pokud nebude platba k poslednímu dni v měsíci připsána na účet, nebude vydán oběd!
- Ztrátu čipu je nutno neprodleně nahlásit!

 

Koupě čipu:
Čipy se kupují v kanceláři školy. Tento čip je nutné zaevidovat nejen ve školní jídelně, ale zároveň v kanceláři školy. Evidence ve školní jídelně je důležitá pro vyzvedávání obědů, evidence v kanceláři je nutná pro fungování čipu pro vstup do budovy školy.

 

Objednávání obědů:
První chod je nastaven automaticky po zaplacení platby na celý měsíc. Druhý chod je třeba objednat 2 dny předem. Výběr se provádí on-line na adrese www.strava.cz, popřípadě pomocí čipu na školním terminálu, případně písemně do schránky školní jídelny.

 

Ohlašování obědů:
V době nepřítomnosti žáka ve škole není nárok na oběd, je tedy nutno jej odhlásit, nebo uhradit cenu oběda v plné výši s doplatkem mzdové a provozní režie. První den nemoci žáka je cena oběda bez doplatku. Rodič může oběd vyzvednout v jídlonosiči. Odhlásit oběd je možno v pracovních dnech, vždy den předem do 13 hodiny u vedoucího školní jídelny, případně on-line na adrese www.strava.cz. Pokud je dítě ve škole, má povinnost oběd sníst ve ŠJ. 

 

Upozornění:
Školní jídelna má živnostenský list na hostinskou činnost a může vařit pro cizí strávníky, kteří si obědy odnášejí v jídlonosičích. Cena oběda je 85,- Kč. Výdej pro cizí strávníky je pouze od 11:00 do 11:30 hod.

 

 

budova Bavorovská

Vedoucí školní jídelny: Vladimíra Žlábková 
Telefon: 383 382 950, nebo  383 313 420
E-mail: Vladimira.Zlabkova@zsgvodnany.cz
IČO: 63289938
Bankovní spojení: 149900744/0600
Výdej obědů: 11:30 hod. – 13:45 hod.

 

Kuchařky:
Adamcová Karolína - vrchní kuchařka
Chaloupková Iva
Motlová Blanka
Pivoňková Lenka
Jiříkovská Nora

 

Důležité informace pro strávníky:
- Obědy na následující měsíc musí být zaplaceny do 25. dne předchozího měsíce!
- Pokud nebude platba k poslednímu dni v měsíci připsána na účet, nebude vydán oběd!
- Ztrátu čipu je nutno neprodleně nahlásit!

 

Koupě čipu:
Čipy se kupují v kanceláři školy. Tento čip je nutné zaevidovat u vedoucí školní jídelny.

 

Objednávání obědů:
První chod je nastaven automaticky po zaplacení platby na celý měsíc. Druhý chod je třeba objednat 2 dny předem. Výběr se provádí on-line na adrese www.strava.cz, případně pomocí čipu na škoním terminálu, případně písemně do schránky vedle terminálu.


Odhlašování obědů:
V době nepřítomnosti žáka ve škole není nárok na oběd, je tedy nutno jej odhlásit, nebo uhradit cenu oběda v plné výši s doplatkem mzdové a provozní režie. První den nemoci žáka je cena oběda bez doplatku. Rodič může oběd vyzvednout v jídlonosiči. Odhlásit oběd je možno v pracovních dnech, vždy den předem do 13. hodiny u vedoucí školní jídelny, případně on-line na adrese www.strava.cz. Pokud je dítě ve škole, má povinnost oběd sníst ve ŠJ.

Upozornění:
Školní jídelna má živnostenský list na hostinskou činnost a může vařit pro cizí strávníky, kteří si obědy odnášejí v jídlonosičích. Cena oběda je 81,- Kč. Výdej pro cizí strávníky je od 11:00 - 11:30 hod a od 13:30 - 13:45 hod.