Speciální pedagog

Co zajišťuje: Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost. Vyhodnocuje nápravné, reedukační a kompenzační postupy. Spolupracuje s rodinami a rodiči postižených dětí a mládeže během provádění nápravných metod. Případně může poskytovat speciální pedagogické služby.

 

Mgr. Dagmar Konvičková

budova Bavorovská, pavilon 2. stupně, kabinet č. 9

telefon: 383 313 424

mobil: 778 757 524

e-mail: Dagmar.Konvickova@zsgvodnany.cz

konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

 


Ing. Bc. Miluše Livečková

budova Bavorovská, pavilon 2. stupně, kabinet č. 9

telefon: 383 313 424

mobil: 774 366 433

e-mail: Miluse.Liveckova@zsgvodnany.cz

konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě