Námořníci

Obrzek - Námořníci   

Ve čtvrtek 12. dubna jsme v 7. C prožili trošku jinou hodinu s dějepisem. Naplánovali jsme si projekt nazvaný Námořníci. Týkal se zeměpisných objevů na počátku novověku. Jak si žáci čas určený k výuce tohoto tématu užili, posuďte sami:

 

        Ve čtvrtek 12. dubna nás ve škole čekal projekt Námořníci. Nejprve jsme se měli rozdělit do pěti skupin. Pak dostala každá skupina jméno jednoho objevitele, o kterém jsme si měli zjistit co nejvíce informací a na konci projektu jsme svého mořeplavce prezentovali ostatním skupinám. Mezitím nás čekalo plnění různých úkolů. Za každý splněný úkol jsme dostali razítko do kartičky skupiny. Podle mě to paní učitelka vymyslela moc dobře, byla to zábava a ještě jsme dozvěděli něco nového formou hry.
Tereza

        Během projektu jsem zjistil, že koření bývalo dražší než drahokamy, že se námořníci zbavovali nepotřebných lodí, že námořníci byli hodně pověrčiví a většina plaveb byla z Portugalska a Španělska.
Vojta

        Pracovalo se mi moc dobře, jako skupina jsme dobře spolupracovali. Naučil jsem se spoustu nových věcí, ale pořád ještě nevím, jak správně napsat Ferdinandovo jméno. Nejvíc mě bavilo chodit k interaktivní tabuli a skládat světadíly. Opravdu mě to moc bavilo a nevadilo by mi, kdybychom si něco podobného zopakovali.
Tomáš B.

        Byl jsem ve skupině, která měla za úkol zjistit vše o Magalhaesovi. Dozvěděl jsem se, že obeplul zeměkouli a dokázal tím, že je Země kulatá. Také jsem zjistil, že zahynul na Filipínách, protože byl se svou posádkou obklíčen domorodci a právě Fernao byl otráven šipkou. Plavba jim trvala tři roky a měl s sebou pět lodí Se skupinou se mi pracovalo dobře, spolupracovali jsme. Byl to moc zajímavý projekt a doufám, že budeme dělat další.
Tomáš K.

        V mojí skupině se mi pracovalo dobře, přiučila jsem se o Jamesi Cookovi i ostatních objevitelích. Pracovali jsme na aktivitách: skládání kontinentů, kreslení lodě a mořské příšery, zakreslování cesty do mapy, poznávání koření a vypracování projektu o objeviteli. Osobně si myslím, že to byly příjemně strávené hodiny.
Kateřina

        Myslím, že se žákům výuka o zeměpisných objevech líbila a těším se na další podobné zážitky.
Mgr. Jana Vršecká

 

Obrzek - Námořníci