BezvaDen v Základní škole a Gymnáziu Vodňany

Obrzek - BezvaDen v Základní škole a Gymnáziu Vodňany   

Rodiče, přátelé a příznivci naší školy měli dne 4. října možnost přijít se svými dětmi strávit příjemné odpoledne naplněné různorodými aktivitami, které spolu se žáky připravili pedagogové ve všech budovách školy.

 

Návštěvníci si vybírali podle svého zájmu z opravdu široké nabídky výtvarných činností (podzimní variace v různých technikách, drátkování, malování na sloupy aj.) nebo společenských a logických her (jak v češtině, tak v cizích jazycích). Dvojice rodičů a dětí si zasoutěžily ve vědomostních kvízech z biologie, matematiky, historie světové, československé a hudební. V učebnách informatiky se přítomní procvičili v základech programování a robotiky, mohli si sestavit malé vozítko a naprogramovat jeho pohyb. Nechyběly ani praktické práce s mikroskopem, stereolupou a chemické pokusy (vystřelovací rakety).  Zajímavé bylo literární putování po stopách Matěje Kopeckého a jeho loutek se čtečkou QR kódů. V rámci odpoledne vystoupili se svými písněmi žáci školního sboru gymnázia a žáci školního sboru ZŠ společné zpívání doprovodili hrou na Orffovy nástroje. Ve venkovních prostorách byly připraveny různorodé pohybové činnosti. Ve sportovním areálu v Bavorovské ulici se konal sportovní trojboj rodinných dvojic – štafetový běh, střelba na koš, skok do dálky. Projekt byl podpořen ze společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Během dne jsme využili nové sportovní pomůcky a hudební nástroje zakoupené z příspěvku nadace.

Učebny a další prostory školy se zaplnily návštěvníky a panoval zde čilý ruch, dobrá nálada, činorodá atmosféra a sportovní zápal. Všechny aktivity si mohli vyzkoušet také učitelé a žáci ze Slovinska, se kterými pracují žáci primy a sekundy na společném eTwinningovém projektu „Honey story“. Myslím, že název BezvaDen se naplnil beze zbytku.

Děkuji pedagogům a žákům, kteří se podíleli na přípravě, všem návštěvníkům za přízeň a podporu této akce.

Mgr. Jarmila Rybáčková

 

Obrzek - BezvaDen v Základní škole a Gymnáziu Vodňany    Obrzek - BezvaDen v Základní škole a Gymnáziu Vodňany    Obrzek - BezvaDen v Základní škole a Gymnáziu Vodňany