Preventivní programy na ZŠG Vodňany

Obrzek - Preventivní programy na ZŠG Vodňany     Předcházení rizikovému chování dětí. To je hlavní účel preventivních programů pořádaných na Základní škole a Gymnáziu Vodňany. V prvním pololetí tohoto školního roku se jich účastnilo 15 tříd naší školy. Témata byla přizpůsobena věku a situaci ve třídě, a tak například žáci sedmých tříd prošli zážitkovými aktivitami na téma emoce, žáci šestých tříd zažili aktivity na posílení třídního kolektivu (vzhledem k jejich přechodu na druhý stupeň) a tak dále. 

 

Na základě předchozích poznatků z preventivních programů, informací od třídních učitelů a také poznatků výchovných poradců, školních metodiků prevence a vedení školy průběžně zařazujeme do některých tříd i prevenci selektivní, která se přímo zaměřuje na problém, který se ve třídě vyskytl.

Třídy procházejí různými tématy po celou dobu školní docházky. Programy jsou většinou čtyřhodinové, navazují na sebe a jsou uskutečňovány každé pololetí. Podrobnější informace o těchto aktivitách a o předcházení rizikového chování na naší škole jsou obsažené v Minimálním preventivním programu, který naleznete na webových stránkách školy.

Mgr. Filip Marek