Jarní besídka ŠD Alešova s čokolínou

Obrzek - Jarní besídka ŠD Alešova s čokolínou     V tělocvičně ZŠG Alešova se v pátek 12. dubna rozezněly tóny kytary. Děti ze ŠD se naučily jarní básničky a písničky a na druhé velikonoční besídce je společně přednesly rodičům a prarodičům. Po besídce jsme se všichni přesunuli do jídelny, kde na nás čekala paní Navarová s plnými bednami čokolíny.

 

 

Obrzek - Jarní besídka ŠD Alešova s čokolínou    

Po krátkém úvodu o čokolíně (jedlé modelovací hmotě) se děti s rodiči pustili do tvoření. V plné jídelně (80 účastníků) vznikaly různé výrobky v podobě sladkých velikonočních i jiných dekorací. Děti si procvičily jemnou motoriku, ochutnaly čokolínu a rozvíjely fantazii. Rodiče i děti odcházeli nadšeni, s úsměvem na tváři a výrobky v rukách.

Poděkování za nadmíru příjemně strávené odpoledne patří paní Navarové za spolupráci při akci a čokolínu, panu Popelkovi a jeho týmu školní jídelny za připravené občerstvení a všem, kdo se na akci podíleli.

Text Lenka Krausová, foto Majka Pauchová