Tvoříme pro Lidice

Obrzek - Tvoříme pro Lidice   

Stejně jako v loňském roce jsme se i letos rozhodli zapojit do výtvarné soutěže, kterou organizuje Památník obce Lidice.

Tato mezinárodní dětská výtvarná výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.

 

Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 60-70 států, včetně tak vzdálených zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe.
(Převzato z: http://www.mdvv-lidice.cz).

 

Letošnímu 47. ročníku bylo vybráno téma Chemie. Téma nelehké, avšak zajímavé.

Malovali jsme, kreslili, fotografovali i tvořili v prostoru a z našeho snažení vznikl soubor krásných prací, které jsme na konci měsíce února odeslali do památníku v Lidicích. Odeslali jsme celé sborníky nově objevených prvků, podrobné kresby molekul i atomů a nechyběla ani nádherná rytina Prométhea. Když jsme do čtvrtek vypalovali ornamenty, oheň z jeho uloupené pochodně plál i v naší učebně. Únor je již ten tam a my už víme, jak naše snažení dopadlo. Již při odesílání prací jsme věděli, že do Lidic odesíláme unikátní soubor výtvarných prací. Každým rokem též víme, že konkurence v mezinárodním měřítku je obrovská. O to větší je naše radost, o kterou bychom se s Vámi rádi podělili. V letošním 47. ročníku, do kterého bylo přijato přes 15 tisíc prací, byly ohodnoceny dvě naše žákyně ČESTNÝM UZNÁNÍM. Velká gratulace patří Adéle Szabóvé a Kláře Kapustové, žákyním z 6. ročníku. Ke gratulacím se s díky připojuji i já, Iva Bukačová, učitelka VV.

 

Obrzek - Tvoříme pro Lidice     Obrzek - Tvoříme pro Lidice