Týden knihoven

Obrzek - Týden knihoven    

Co nás čeká? Proč tam jdeme? Bude nás to zajímat? Takové otázky padaly od žáků 2.C, když se dozvěděli, že mají jít na návštěvu do knihovny.

Při příchodu se nás přivítala usměvavá paní Martina Hronková.  Na začátku pěkně usadila děti a přečetla knihu Zuza v zahradách od Jany Šrámkové. Následovaly čtyři úkoly, které prověřily, jak dobře jsme příběh poslouchali a co jsme se zatím ve škole naučili. Na závěr jsme se dozvěděli, že po celý školní rok se můžou děti v knihovně účastnit motivační hry Lovci perel - za přečtené knížky budou sbírat perly, které v červnu mohou směnit za drobné odměny.

Návštěva se nám moc líbila. Děkujeme všem zaměstnancům knihovny, kteří se na přípravě podíleli a těšíme se na další příjemná setkání.

 

5. E navštívila Městskou knihovnu ve Vodňanech

V rámci „Týdne  knihoven“ se  naše třída vypravila do knihovny, resp. do jejího dětského oddělení. Paní knihovnice měla pro nás připravenou naučně - zábavnou soutěž. Ve skupinkách jsme formou hry vyhledávali různé informace, knihy požadovaného žánru a zaměření, naučili se orientovat mezi regály…. Závěrečná část se týkala, pro mnohé z nás zatím neznámému, vodňanskému literárnímu trojlístku – F. Heritesovi, O. Mokrému a J. Zeyerovi.

Nakonec samozřejmě nemohlo chybět vyhlášení nejlepších soutěžících, kteří si z knihovny odnášeli věcné odměny – krásné knížky. Ale ani ostatní neodcházeli s prázdnou, byla pro ně připravena sladká odměna.