Program Bez rizika

Obrzek - Program Bez rizika    

V průběhu září a října 2019 jsme za podpory Jihočeského kraje, z dotačního programu pro rok 2019-Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, uspořádali na Základní škole a Gymnáziu Vodňany čtyři programy všeobecné prevence s názvem Bez Rizika, reg. č. 454-02-006.

 

Snažili jsme se poskytnout komplexní primární prevenci s pružnou reakcí na aktuální potřeby žáků, a proto jsme zvolili témata Sociální sítě a kyberšikana, Rasismus a xenofobie a Agresivita a šikana.

Realizace preventivních programů se chopila společnost DO SVĚTA z.s., se kterou spolupracujeme již několik let. Na druhém stupni byly programy čtyřhodinové a na prvním stupni trval program tři hodiny. Před programem si lektoři zjistili informace od třídních učitelů a od školního metodika prevence. Po programu následoval rozbor proběhlých aktivit a výsledky pozorování lektorů přímo s třídními učiteli. S průběhem programů vládla u třídních učitelů spokojenost.

První část školení pedagogů na téma Strategické přístupy pro práci s agresivním dítětem proběhla 29. 8. 2020. Zúčastnili se téměř všichni pedagogové. Školení mělo za cíl maximální zapojení pedagogů školy do primární prevence, zvyšování kompetencí pedagogů a preventivního týmu, který se skládá ze školního metodika prevence, výchovného poradce a vedení školy. Přednášejícím byl Mgr. Štefan Schwarc ze společnosti DO SVĚTA z.s. Vzhledem k obrovskému počtu pedagogů byl pak doplňující a více prožitkový seminář rozdělen do tří termínů. Vždy jeden termín pro zájemce z jednotlivých součástí naší školy. Ohlasy byly velmi pozitivní a tak se budeme snažit v těchto aktivitách pokračovat a podporovat především třídní učitele v jejich nesnadné práci s třídním kolektivem.

 

Obrzek - Program Bez rizika     Obrzek - Program Bez rizika     Obrzek - Program Bez rizika     Obrzek - Program Bez rizika