Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.2.2021 pro žáky základní školy a zákonné zástupce

Obrzek - Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.2.2021 pro žáky základní školy a zákonné zástupce     V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou individuálních konzultací (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce).

 

Žáci 1. a 2. ročníků, kteří se do teď vzdělávali prezenčně, přecházejí na vzdělávání distančním způsobem (online výuku).

Pro všechny žáky školy (1. až 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem, a to dle platného rozvrhu online výuky. Rozvrhy online výuky jsou k nahlédnutí na webu školy v nabídce DISTANČNÍ VÝUKA.  

Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se škol a školských zařízení, naleznete zde.

Do školy je zakázán vstup žákům a osobám s příznaky infekčního onemocnění. 
 

Provoz školní družiny 

Školní družina je mimo provoz.


Provoz školních jídelen 

Školní jídelny v budovách školy jsou v provozu.  

Kontakty: ŠJ Alešova – tel. 383 311 312 

ŠJ Bavorovská - tel: 383 313 420, 383 382 950 

Všichni žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.   

Obědy jsou od 1. 3. 2021 pro žáky odhlášeny.  V případě zájmu o stravování si je musí žáci 1. až 9. ročníku od úterý 2. 3. 2021 buď telefonicky znovu přihlásit u svých vedoucích jídelen nebo pro přihlášení mohou použít přihlašovací systém www.strava.cz. 

Žáci se od 1. 3. 2021 nesmí stravovat v prostoru školní jídelny. Obědy se pro ně vydávají do jídlonosičů.  

ŠJ Alešova - v době od 11:00 do 11:30 vchod z Husovy ulice 

ŠJ Bavorovská - v době od 11:00 do 11:30 zadní vchod z hospodářského dvora  

ŠJ Výstavní - mimo provoz -  tel. 383 382 622 
 

Termín velikonočních prázdnin – čtvrtek 1. 4. 2021. Během velikonočních prázdnin nebude probíhat žádná online výuka. Žáci na tyto dny neobdrží žádná zadání pro samostudium.


Škola bude nadále vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí dle pokynů hejtmana kraje.