Dějepisná olympiáda on-line

Obrzek - Dějepisná olympiáda on-line     Naši žáci nezahálí ani při distanční výuce a účastní se vědomostních soutěží. Na přelomu prosince a ledna jsme na všech budovách uspořádali školní kolo dějepisné olympiády na téma „Labyrintem barokního světa (1556-1781)“.

 

Zúčastnilo se dvacet pět žáků ze základní školy a nižšího stupně gymnázia. Šestnáct dětí se stalo úspěšnými řešiteli.
 

Vojtěch Moudrý a Josefína Grabicová  z 8. C a Adéla Madarová z kvarty nás reprezentovali v okresním kole, které se konalo jak jinak než online. Ani zde se naši zástupci neztratili a všichni tři se stali úspěšnými řešiteli, když dosáhli 60 %.
  

Vojta Moudrý dokonce postoupil do krajského kola z 2. místa, kde z labyrintu vyšel jako dvacátý úspěšný řešitel. Všem účastníkům a vítězům patří velký dík, že i přes překážky distanční výuky mají stále chuť a elán pracovat nad rámec svých povinností.   

 

Mgr. Michaela Schánilcová