Projekt Námořníci

Obrzek - Projekt Námořníci   

V pondělí 10. dubna 2017 se žáci 7. C na tři hodiny proměnili v piráty a námořníky. V rámci výuky zeměpisných objevů se zúčastnili tříhodinového projektu na téma Námořníci. Převlékli se do námořnických triček, na hlavu nasadili čepice a šátky, oči si překryli černou páskou a pustili se do práce. Nejprve se rozdělili do čtyř skupin a každá skupina si vylosovala svého kapitána. Pak už následovaly různé úkoly, které ve skupinách musely splnit, aby získali výborné hodnocení. Sami žáci zhodnotili projekt takto:

 

Michaela Svatá
V pondělí jsme si měli přinést oblek námořníka nebo piráta. Já jsem byla za pirátku. Dále jsme se rozdělili do čtyř skupin po čtyřech, já jsem byla se Sabinou, s Luckou a s Gábinou. Měli jsme si vybrat kapitána, který si pak vylosoval lísteček se jménem mořeplavce. Naše skupina si vybrala Kryštofa Kolumba. O něm jsme si měli najít informace v encyklopediích a vše zaznamenat na papír. Tohle ale nebylo všechno, museli jsme splnit i další úkoly, např. nakreslit středověkou loď, vymyslet a nakreslit příšeru, která by mohla námořníky na jejich cestě překvapit. Následovalo poznávání cizokrajného koření poslepu, Sabina měla zavázané oči a celkem se jí dařilo. Také jsme zakreslovali do mapy světa trasu, po které Kolumbus doplul do Ameriky. Za každý splněný úkol jsme dostali razítko smajlíka do kartičky. Na konci jsme si společně četli, co jsme se o Kolumbovi dozvěděli, kudy plul, na jakých lodích a další zajímavé věci. Tento projekt se mi moc líbil a doufám, že paní učitelka vymyslí něco dalšího.

 

Lada Hřebečková
V pondělí jsme si měli přinést kostým námořníka. Paní učitelka nám řekla, abychom se rozdělili do čtyř skupin. Kreslili jsme loď a také příšeru. Také jsme zjišťovali vše o našem kapitánovi.      

 

Jindřich Cinádr
Projekt začal v pondělí čtvrtou hodinu a trval tři vyučovací hodiny. První hodinu jsme dostali jméno mořeplavce a dělali jsme výpisky z jeho života. Druhou hodinu jsme začali soutěžit na interaktivní tabuli a také jsme zkoušeli jen čichem či hmatem poznat různé druhy koření. Další soutěž byla na světadíly. V závěru každá skupina nakreslila loď a námořní příšeru. Celé to uběhlo docela rychle a líbilo se mi to.

 

Projektu se účastnila i paní asistentka Monika Malečová, která pracovala spolu s dětmi v jedné skupině. I ona napsala své dojmy ze společně strávených chvil:
Už v první vyučovací hodině naší třídy 7. C bylo zjevné, že tento den bude něčím neobvyklý. Sešlo se zde více dětí s proužkovanými tričky, několik předvádělo své bambitky a meče, jiní si zkoušeli pirátské klobouky. Dokonce tu byl i mluvící papoušek.

            Na poslední tři hodiny dětem Jana Vršecká připravila tematický projekt týkající se zámořských objevů v 15. - 16. století. Děti se rozdělily do čtyř skupin a v každé si zvolily svého kapitána - F. de Magalhaese, V. da Gamu, B. Diaze nebo K. Kolumba. Pak každá posádka v čele s kapitánem plánovala svou mořeplavbu a zakreslovala ji do map. Součástí příprav byl i obrázek lodi a kreslení obávaných příšer. Nejlepší část příprav byla velká zkouška - poznávání koření - a to poslepu, pouze pomocí čichu a hmatu. Posádky si také vyzkoušely kvíz na interaktivní tabuli, ve kterém si ověřily své získané vědomosti. Na závěr vystoupili samotní kapitáni, aby všem posádkám představili své cesty. Každý popsal své trasy, lodě, posádku a co se jim vlastně podařilo objevit. Žáci se tak mohli učit netradičním způsobem, který je bavil určitě více, než pouhé čtení učebnice a psaní poznámek. Celou dobu jsem průběh projektu mohla sledovat a vnímat radostnou práci dětí. V těchto chvílích mám chuť se opět vrátit do školních lavic…

 

Jsem ráda, že projekt vydařil a žáky bavil. Mgr. Jana Vršecká

 

Obrzek - Projekt Námořníci

 

Obrzek - Projekt Námořníci