Souboj čtenářů 2017

Obrzek - Souboj čtenářů 2017   

10. dubna 2017 proběhlo online kolo soutěže Souboj čtenářů 2017, kterou pořádá Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou.

Záludné otázky prověřovaly, jak soutěžící třídy porozuměly textu a jak znají obsah určených knih. Za úplné a dokonalé zodpovězení všech 25 otázek bylo možné získat až 93 bodů. Někteří soutěžící i letos prokázali skutečně přesné znalosti, velká pochvala patří všem zúčastněným kolektivům i paní učitelkám.

 

V pondělí 10. dubna proběhlo soutěžní kolo Souboje čtenářů 2017. Žáci 6. C se dva měsíce svědomitě připravovali, pilně četli zadané knihy a dělali si z nich výpisky.

Kolem deváté hodiny jsme se sešli v počítačové učebně, protože soutěž probíhala online. Pan učitel Filip zde již vše připravil, abychom mohli rovnou pracovat. Zadal příslušná hesla a k centrálnímu počítači zasedla Terezka Mrázová jako hlavní zapisovatelka odpovědí.

Vše vypuklo úderem desáté. Žáci se vrhli na zpracování svých otázek a odpovědi nosili postupně Terezce, aby je mohla zapsat do soutěžních políček. Na 25 odpovědí jsme měli 30 minut, v konečném pořadí pak rozhodoval kromě bodů i čas odeslání. Soutěžilo celkem 90 škol z celé republiky.  Naši šesťáci získali v celkovém pořadí 14. místo, k tomu jim moc gratuluji, zaslouží si velké uznání za práci, kterou odvedli.

Poděkování patří í SRPŠ, díky kterému jsme mohli zakoupit potřebných 25 knih a přihlásit se tak do soutěže. Jsem si jistá, že čtení děti moc bavilo, osobně se těším na další ročník podobné soutěže.

Kdybyste se chtěli podívat na otázky a odpovědi, uvádím zde odkaz na webové stránky:

http://www.rostemesknihou.cz/souboj-ctenaru-2017-vysledky-online-kola-a-finaliste-aa3319/

 

Mgr. Jana Vršecká