Vodňany bez odpadu

Obrzek - Vodňany bez odpadu    

Dne 21.4.2022 proběhl na ZŠ Alešova, ve třídách 4.A, 4.B a 5.A, projektový den „Vodňany bez odpadu“. Projekt byl zaměřen na propagaci a podporu ochrany životního prostředí k celosvětovému Dni Země. Program byl rozdělen do 4 časových bloků, ve kterých se zúčastněné třídy postupně vystřídaly. Jednalo se o bloky: Příroda, Odpad, Tvořivé dílny a Sběr odpadu.

 

Blok „Odpad“ pro nás připravila ing. Pluskalová z odboru životního prostředí MěÚ ve Vodňanech. Na tabuli jsme zhlédli připravenou prezentaci. Prostřednictvím kvízů, her a soutěží jsme se naučili základům třídění odpadu. Poslechli jsme si dvě humorné písničky o skládce a o naší planetě.

 Blok „Příroda“ prezentoval ing. Vaněček z Městského hospodářství  ve Vodňanech. V tomto bloku jsme si dokonce sáhli na kůže různých živočichů! Prohlédli jsme si různé druhy paroží, rohů a lebek. Poznat podle lebky konkrétního živočicha byl úkol nad naše síly. O přírodě jsme si povídali velmi poučně a názorně.

„Tvořivé dílny“ připravili naši třídní učitelé. Recyklovali jsme v praxi. Z PET- lahví jsme v pra-covních skupinách vyráběli různé květiny, ze kterých jsme pak pomocí tavné pistole složili barevný obraz.

„Sběr odpadu“ – během odpoledního vyučování jsme sebrali odpadky v parku za školou a přemýšleli nad pracovními listy. Skvěle prožitý den budeme prezentovat na školní chodbě. Děkujeme paní Pluskalové, panu Vaněčkovi i třídním učitelům. Zažili jsme opravdovou „Školu hrou“!                                                                                                          Žáci 4.A, 4.B, 5.A