Badatelské odpoledne aneb Roboti, kam se podíváš

Obrzek - Badatelské odpoledne aneb Roboti, kam se podíváš     Kdo si hraje, nezlobí. Toto rčení do puntíku potvrdili dětští i dospělí návštěvníci premiérového Badatelského odpoledne. To na Den válečných veteránů (a sv. Martina) hostila budova v Alešově ulici pro všechny součásti školy. A cestu do ní si opravdu našli žáci všech budov, mnozí v doprovodu svých rodinných příslušníků a kamarádů. Nezvykle rušno tak bylo během pátečního odpoledne a podvečera v prostorách, kam se dospělý návštěvník školy běžně nedostane – infocentrum proměněné v robotickou učebnu, školní klub, počítačová učebna, nová knihovna, ale také žákovská kuchyňka. 

 

Cílem celé akce však nebylo prozkoumat různá zákoutí školy, ale pěkně zblízka a aktivně se seznámit s moderními technologiemi a „hrač(ič)kami“, které se nově ve výuce napříč předměty uplatňují. Zájemci si tak pod vedením paní ředitelky Barbory Křížkové-Louženské naprogramovali Blue-Boty („berušky“) a cestovali po zemích Evropy, paní zástupkyně Iva Bukačová je naučila zásady programování s Ozoboty a Lego WeDo a pod vedením vyučujícího informatiky Dušana Jůzka si rovnou naprogramovali vlastní hru v KODU. K vyzkoušení a zahrání byly i společenské hry v nové žákovské knihovně, která se již začíná využívat pro čtenářské dílny.  

A přestože všechny technologické novoty ve výuce vzbuzovaly vlnu nadšení a úžasu, mnozí návštěvníci nejvíce času strávili ve školní kavárně. Ta pro tuto příležitost vznikla v žákovské kuchyňce, kde si přípravu občerstvení i obsluhu hostů vzali na starost žáci 6.B pod vedením své vyučující pracovních činností, Daniely Nastas. Možnost vstřebat dojmy a popovídat si s ostatními hosty nad šálkem kávy či čaje a s něčím drobným k zakousnutí uvítali malí i velcí. Není proto divu, že školní kavárna se pod patronací různých tříd stane součástí i dalších akcí – z těch nejbližších to jsou třídní schůzky a vánoční jarmark. Školní kavárna má totiž přínos nejen pro své zákazníky, ale především pro žáky, které vede k podnikavosti a plánování, podporuje v nich představu o hodnotě lidské práce, hodnotě peněz, odhadu při nákupu surovin a v neposlední řadě o hospodaření s výdělkem.  

Pokud jste letošní Badatelské odpoledne nestihli, nemusíte smutnit. Na jaře se při této příležitosti otevřou dveře znovu, a to na všech součástech školy. Těšit se na vás bude, stejně jako tomu bylo i letos na podzim, celý tým organizátorů, vyučujících a dobrovolníků z řad žáků. Všem, kteří se na realizaci Badatelského dne podíleli a kteří ho svou návštěvou podpořili, patří velký dík. 

Mgr. Michaela Vrácovská

 

Fotogalerie