Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí zařazených do přípravné třídy včetně seznamu žáků a jejich rozdělení do jednotlivých tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

Dne 11.6. 2024 proběhlo informační setkání rodičů a třídních učitelek budoucích prvních tříd a třídy přípravné.

Níže vám ke stažení nabízíme několik dokumentů, které jsou pro vás důležité.

Dále již zbývá jen přání příjemného prožití léta. Školní rok 2024/2025 začne 2.9.2024. Nejenom v tento den, ale i po celý nadcházející školní rok, se těšíme na vzájemné setkávání i spolupráci.

Za vedení školy, Iva Bukačová

 

 

Alešova:

ŠKOLNÍ JÍDELNA ALEŠOVA: 

Vyplněné přihlášky ke stravování mohou rodiče odevzdávat od 19.8. (viz. níže) nebo první školní den (2. září). Pro přihlašovací údaje k objednávce obědů přes  www.strava.cz  a údaje k platbám si mohou rodiče osobně přijít do budovy Alešova od 19.8. každý den od 8:00 do 13:00, kromě 28. a 29.8.  – nebo se domluvit na email. adrese: jana.bokrosova@zsgvodnany.cz nebo na telefonním čísle: 601 365 445  

Odkaz č.1: Přihláška do školní jídelny – Alešova

Odkaz č.2: Návod na Stravu.cz – Alešova

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA NA ALEŠOVA:  

Družina je ráno pro děti otevřena od 6:00 do 7:40, odpoledne po skončení vyučování do 16:30. 

Měsíční platba za družinu činí 100,- Platba se strhává ze ŠOP vždy 2 krát ročně v říjnu 400,- Kč a v únoru 600,-.  Pokud se dítě odhlásí z družiny – platba se vrací za každý měsíc, kdy dítě již bylo řádně ze ŠD odhlášeno. Družina pořádá několikrát ročně akce pro děti (výlety nebo hromadné akce pro všechna oddělení). Akce začínají většinou ve 13:00, pokud si rodiče nebo dítě nebudou přát zúčastnit se, je třeba si dítě vyzvednout do začátku akce (např. do 13:00).   

Odkaz č.3: Přihláška do školní družiny – Alešova


 

Bavorovská a Výstavní:

ŠKOLNÍ DRUŽINA NA BAVOROVSKÉ A VÝSTAVNÍ:  

Družina je ráno pro děti otevřena od 6:00 do 7:40, odpoledne po skončení vyučování do 16:00. 

Měsíční platba za družinu činí 100,- Platba se strhává ze ŠOP vždy 2 krát ročně v říjnu 400,- Kč a v únoru 600,-.  Pokud se dítě odhlásí z družiny – platba se vrací za každý měsíc, kdy dítě již bylo řádně ze ŠD odhlášeno. Družina pořádá několikrát ročně akce pro děti (výlety nebo hromadné akce pro všechna oddělení). Akce začínají většinou ve 13:00, pokud si rodiče nebo dítě nebudou přát zúčastnit se, je třeba si dítě vyzvednout do začátku akce (např. do 13:00).   

Odkaz č.1: Přihláška do školní družiny – Bavorovská a Výstavní

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA BAVOROVSKÁ: 

Vyplněné přihlášky ke stravování rodiče odevzdali na schůzce, která se konala 11. června. Rodiče, kteří se nemohli schůzky zúčastnit mohou vyplněné přihlášky odevzdávat od 19.8. (viz. níže) nebo první školní den (2. září). Pro přihlašovací údaje k objednávce obědů přes  www.strava.cz  a údaje k platbám si mohou rodiče osobně přijít do budovy Bavorovská od 19.8. každé pondělí, středu a čtvrtek v době 8:00 – 14:00, kromě 28. a 29.8.  – nebo se domluvit na email adrese: jana.bokrosova@zsgvodnany.cz nebo na telefonním čísle: 601 365 445  

Odkaz č.2: Přihláška do školní jídelny – Bavorovská

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA VÝSTAVNÍ: 

Stravování dětí ve Výstavní zabezpečuje školní jídelna při MŠ. Přihlášky ke stravování rodiče obdrží a vyplní až první školní den 2. září. Kontakt na vedoucí ŠJ: Markéta Šimáková, tel. 383 382 622 nebo Email: jídelna.ms.vystavni@seznam.cz  

 

Zařazení žáků do jednotlivých tříd: