Adaptační kurzy

Obrzek - Adaptační kurzy    První měsíc nového školního roku byl na naší škole ve znamení kurzů. Nové třídní kolektivy byli utužovány na adaptačních kurzech. Žáci prvních tříd základní školy, žáci primy i žáci kvinty z gymnázia si během kurzů užili mnoho zábavy a nevšedních zážitků.

 

Adaptační kurz I.NG

První den adaptačního kurzu jsme se ve škole sešli v 8:00, jak je to ve škole běžné. Tentokrát jsme ale neměli na zádech školní tašky, ale přišli jsme s batohy, spacáky a karimatkami. Když jsme si sedli do lavic, netrvalo ani 5 minut a paní učitelka Kochrdová vešla do třídy. Pozdravili jsme se a potom nás paní učitelka Kochrdová vešla do třídy. Pozdravili jsme se a potom nás paní učitelka seznámila s programem dne.

V programu toho bylo hodně, ale jakmile jsme začali, tak to uteklo jako voda. Začali jsme čtyřmi hodinami anglického jazyka. První 2 hodiny s paní učitelkou Kochrdovou a druhé 2 hodiny s paní učitelkou Dudákovou. O přestávkách nás postupně navštěvovali někteří žáci sekundy, abychom si popovídali a pobavili se. Než by jeden řekl „švec“ bylo poledne a 4 hodiny zábavné výuky byly pryč. Poté jsme se ve školní jídelně naobědvali do syta. Když jsme se společně sešli ve třídě, paní učitelka vyhlásila hodinovou přestávku, kterou jsme si všichni užili po svém.

A pak už nás čekala velká hra po městě. Hra spočívala v tom, že za určený čas jsme měli navštívit a vyfotit co nejvíce míst. U většiny míst jsme měli za úkol i zodpovědět jednu nebo více otázek. Za místa, která byla nejdál od školy, bylo více bodů. Po velké hře jsme mohli zaslouženě odpočívat před školou. Hráli jsme si, povídali. A pak už nás čekala večeře v restauraci Družba. Když jsme se vrátili do tříd, šli jsme si připravit spaní. Po osobní hygieně jsme si šli lehnout. V naší třídě se promítal film Špunti na vodě a ve třídě tercie  se hrály deskové hry a povídalo se.

Ráno nás paní učitelka probudila, společně jsme všechno sklidili. A pak nás čekala královská snídaně. Obložené toastové chleby nebo rohlíky, na výběr byly i cornflaky s mlékem, spoustu ovoce a ke všemu teplý čaj. Adaptační kurz byl perfektní a za to patří dík všem, kteří ho připravili. Především ale Mgr. Petře Kochrdové, naší třídní paní učitelce.

Adéla Madarová

Další komentáře žáků a fotogalerie zde.

 

Adaptační kurz I.VG

Ve dnech 5. až 6. 9. 2017 proběhl adaptační kurz 1. ročníku vyššího gymnázia.

V úterý ráno jsme začali intenzivní čtyřhodinovou výukou jazyků. Ale nejprve jsme se ve dvojicích vyptali jeden druhého na základní i podrobnější informace o něm. Pak jsme kamaráda představili. Na první pohled nic, těžkého. Nicméně po dvouměsíční pauze od angličtiny nám chvilku trvalo, než jsme se rozmluvili.

Ve 13:00 jsme se po přestávce na oběd zase sešli. Venku jsme za slunečného počasí hráli seznamovací hry. Pantomimou jsme měli za úkol předat druhému z páru alespoň 5 údajů o sobě. Někdy bylo opravdu těžké se bez řeči domluvit. Předvádění poznatků všem ostatním se stalo nejvtipnější částí této hry. Jak byste například předvedli oblíbené jídlo kachnu s knedlíky? V tělocvičně jsme se dalšími hrami pokoušeli otestovat a prohloubit naší důvěru ve spolužáky.

Na večeři jsme se odebrali do Družby. Někdo si dal pizzu, jiní salát nebo steak. Pak jsme v areálu školy měli táborák a povídali si. Někteří z nás měli opravdu mnoho ke sdílení s kamarády, proto si povídali až do pozdní noci.

Ve středu jsme, sice trochu ospalí, absolvovali další čtyři hodiny jazyků.

Veronika Steinocherová, 1.VG

Fotogalerie zde.