Podzimní bádání s jazyky

Obrzek - Podzimní bádání s jazyky     Badatelské odpoledne na Alešovce již potřetí, tentokrát ve znamení jazyků. Prostorami školní družiny, kuchyňky i počítačové učebny zněly během devátého listopadového odpoledne angličtina, němčina, čeština pro cizince i ukrajinština.  

 

V obou světových jazycích žáci hráli různé stolní hry, vyplňovali pracovní listy, křížovky i osmisměrky. V sekci věnované angličtině si navíc vyzkoušeli zapojení výpočetní techniky a online aktivit do výuky jazyků – na školních tabletech proti sobě soupeřili v aplikacích Kahoot i Nearpod, prokázat museli znalosti nejen z reálií anglicky mluvicích zemí, ale také ze zeměpisu či dějepisu. Chemické, ale i jazykové dovednosti pak prokazovali při pokusech, v nichž za doprovodu anglických instrukcí vyráběli např. duhu ve zkumavce a hranatou bublinu. Výrobou květu vlčího máku se pak mohli připravit na uctění památky válečných veteránů, jejichž den připadá na 11. listopadu.  

Odreagovat se pak všichni mohli při pohybové party hře s interaktivní tabulí, při níž se prostory školní družiny otřásaly v základech. Energii pak mohli dětští i dospělí návštěvníci doplnit ve školní kavárně, která tentokrát nabízela sladké i slané pochutiny ve styly německy mluvicích zemí. Zakousnout se tak mohlo do domácích slaných preclíků, jablečného štrůdlu, švarcvaldského dortu či Mozartovy koule, ti větší jedlíci si dali kuřecí mini řízeček nebo bavorskou klobásu, na zapití byl i nealko punč.  

O kulturní zpestření a celkové obohacení všech zúčastněných se postarala česko-ukrajinská sekce. Celkem třikrát vystoupili ukrajinští žáci s divadelním představením O veliké řepě, na které si nachystali i kulisy, ukrajinské paní asistentky pak zájemcům vysvětlily základy azbuky a ukázaly jim, jak by se jejich jméno psalo v ukrajinštině. I zde návštěvníci plnili různé aktivity, za které dostaly sladkou odměnu v podobě domácí pečiva.  

Jazykové badatelské odpoledne bylo díky nasazení celé řady pedagogických pracovníků školy příjemným setkáním s žáky i jejich rodinnými příslušníky, milou novinkou tohoto ročníku pak byla návštěva absolventů školy, kteří svou dobrovolnou přítomností udělali radost všem, s nimiž sdíleli zážitky ze života „po základce“.  

Všem, kteří se na přípravě badatelského odpoledne podíleli, i těm, kteří ho ve svém volném čase navštívili, patří velké poděkování.  

Za kolektiv Michaela Vrácovská

Fotogalerie