Organizace plaveckého výcviku ve školním roce 2024/2025

Obrzek - Organizace plaveckého výcviku ve školním roce 2024/2025     Plavecký výcvik je součástí výuky. Plavání nahrazuje běžné hodiny tělesné výchovy v tělocvičně. Pro 1. – 3. ročník je výuka plavání zajištěna Plaveckou školou v Písku. Plavecký výcvik 4. ročníku plánuje škola od nového školního roku organizován jako Škola v přírodě s výukou plavání.

 

V souladu se Školním vzdělávacím programem se naši žáci plavání zúčastňují takto:

ročník

Počet lekcí

Počet vyučovacích hodin

Platba za kurz

hradí

Platba za dopravu

hradí

Plavecký stadion

0.PT

5

10

220,-

Zákonní zástupci

cca 140,-

Zákonní zástupci

Písek

1.

5

10

260,-

Zákonní zástupci

cca 140,-

Zákonní zástupci

Písek

2.

10

20

260,-


Škola
 

cca 140,-

Škola

Písek

3.

5

10

260,-

Zákonní zástupci

cca 140,-

Zákonní zástupci

Písek

4.

10

20


Kurz – Lipno hotel Fontána ***
 

5.

---

---

---


---
 

---

---

---

 

* Cena za lekci pro žáka I. stupně základní školy (1 lekce = 2 vyučovací hodiny) je 260,- Kč 

   Cena za lekci pro žáka mateřské školy, přípravné třídy (1 lekce = 2 vyučovací hodiny) je 220,- Kč

** Cena za dopravu se stanovuje rozpočítáním ceny jízdného od dopravce za jízdu tam a zpět na počet přítomných žáků.

*** Cena za 5-ti denní kurz bude činit přibližně 6 500,- Kč, z této částky budou zákonní zástupci platit ubytování a stravu v hodnotě 3 000,- Kč, ostatní výdaje uhradí škola (lekce plavání, dopravu a celodenní zábavný program).

 

Naše škola v souladu s Doporučením MŠMT č.j. 25413/2022-5 má ve Školním vzdělávacím programu zakotven Plavecký výcvik ve všech ročnících 1. stupně kromě 5. třídy. Na základě závazných ustanovení vyplývajících z výše uvedeného doporučení MŠMT je škola povinna finančně zabezpečit realizaci plaveckého výcviku v rozsahu 40 vyučovacích hodin. To naše škola plní ve 2. a 4. ročníku.

Žáci 0.PT (přípravné třídy), 1. a 3. ročníku si lekce a dopravu musí hradit sami. Škola proto povoluje v odůvodněných případech (zdravotní omezení, finanční náročnost...), aby se žáci místo plavání zúčastnili výuky ve škole. Celková částka za 5 lekcí na žáka bude dosahovat maximální výše 2 000,- Kč (případný rozdíl nad částku 2 000,- hradí škola). Na úhradu výuky plavání je možné žádat finanční prostředky od některých zdravotních pojišťoven, Jihočeského kraje, nadací apod. Proto jsme připravili pro rodiče žáků 0.PT, 1. a 3. třídy dotazník, ve kterém zákonní zástupci závazně potvrdí účast nebo neúčast dítěte na lekcích plavání.

Pro žáky 2. ročníku je plavecký výcvik školou plně hrazený a tudíž povinný. Omluveni budou pouze žáci, kteří předloží lékařskou zprávu, která výcvik nedoporučuje ze zdravotních důvodů. Vyplnění dotazníku tedy není potřeba.

Žáci 4. ročníku se se souhlasem rodičů zúčastní pětidenního kurzu (od pondělí do pátku) na Lipně v hotelu Fontána. Během pobytu budou mít žáci zajištěnou výuku plavání se zkušenými lektory. Kurz bude koncipován jako škola v přírodě s výukou plavání, zároveň bude zaměřen na upevnění sociálních vztahů mezi dětmi a posilování kolektivu. Děti budou každý den podle daného časové harmonogramu plavat, učit se a sportovat. Vzhledem k tomu, že škola nemůže hradit veškeré náklady a rodiče se budou muset podílet na ubytování a stravě, žádáme rodiče o vyplnění dotazníku umístěném na stránkách školy, ve kterém potvrdí účast nebo neúčast dítěte na kurzu. Na spoluúčast je možné čerpat finanční prostředky od některých zdravotních pojišťoven, Jihočeského kraje, nadací apod.

Závěrem apelujeme na rodiče, aby si uvědomili, jak je důležité umět plavat a umožnili svým dětem účastnit se plaveckého výcviku.

 

Dotazníky jsou dostupné od 1.3.-22.3.2024

 

https://forms.office.com/e/3baahRPaZn

Obrzek - Organizace plaveckého výcviku ve školním roce 2024/2025    

 

https://forms.office.com/e/LkxcGdTUEU

Obrzek - Organizace plaveckého výcviku ve školním roce 2024/2025