Třídění odpadu s Nepořádníčkem

Obrzek - Třídění odpadu s Nepořádníčkem    

Poslední dubnový den se vydaly děti druhých tříd ZŠB a Výstavní do Envicentra PROUD v Horažďovicích. Všichni byli moc zvědaví na výukový program Nepořádníček, který byl pro ně připravený.

Děti nejprve uklízely zahradu a třídily odpadky podle jejich druhu. Paní lektorka všem vysvětlila, co do kterých kontejnerů patří, nepatří a proč. ...

 

Dozvěděly se také, kam putuje obsah barevných kontejnerů a jak probíhá recyklace vybraných surovin. Děti měly možnost prohlédnout si recykláty v podobě plastových granulí. Uvědomily si, jak velké množství odpadu člověk vytváří a jak lze jeho vzniku předcházet. Získané vědomosti si zopakovaly při skupinové práci na obrázkovém plakátu o třídění odpadu.

     Největší radost měly děti ze setkání s domácími zvířaty přímo v ohradách, kde si mohly vyzkoušet práci hospodáře a nabídnout zvířatům jejich oblíbené pamlsky. Děti se vracely z výletu plné zážitků, nově nabytých vědomostí a s nadšením, jak se den skvěle vydařil.

Monika Nováková

Fotogalerie